حق بر دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی، و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده‌اند. طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و امنیت اروپا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رویه‌ای بی‌سابقه از توجه بین‌المللی به ساختار حکومت‌های داخلی به‌وجود آورده‌اند که تأثیر بسزایی در آینده حق بر دموکراسی دارد. مقاله حاضر در تلاش است تا از طریق تحلیل حقوق مشارکتی مندرج در کنوانسیون‌های حقوق بشر به‌عنوان بنیان‌های هنجاری دموکراسی و نقش آن‌ها در توسعه قواعد عرفی، به تبیین جایگاه حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل معاصر بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Democracy in Contemporary International Law

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami 1
  • Katayoon Beshkardana 2
چکیده [English]

The right to self-determination of peoples, right to political participation and its associated rights including political rights and freedoms as well as right to elect and to be elected, principles of equality and non-discrimination are all widely recognized international norms and conventional rules which have been derived from the principle of democratic legitimacy and then they are guaranteed by conventional means. Over the last few decades, Human Rights Committee, European and Inter-American Commissions on Human Rights, Organization for Security and Cooperation in Europe and the UN General Assembly have developed an unprecedented international practice regarding the internal governing structures of the states. This practice has a specific impact on the future of the right to democracy. The present article aims to clarify the position of the right to democracy within the contemporary international law through analyzing the international participatory rights embodied in the human rights conventions as normative foundations of the right to democracy and their role in the development of customary human rights norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to Internal Self-determination
  • Right to Political Participation
  • Elections
  • Political Freedoms
  • Principle of Democratic Legitimacy
  • Right to Democracy
  • International Norms