فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارزیابی، شرایط و ضوابط انتشار مقاله*

برای ورود به سامانه تکمیل فرم ثبت نام  الزامی است.

برای ثبت نام درسامانه مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ابتدا روی لینک ورود به سامانه کلیک کنید. سامانه  مجله به دو زبان فارسی و  انگلیسی طراحی شده است. پس از انتخاب زبان مجله(ترجیحاً زبان فارسی)، روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و فرم مربوطه را به دقت تکمیل کنید. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده، الزامی است. اطلاعات کامل خود را (به جز نام کاربری و رمز عبور) ترجیحاً به زبان فارسی وارد کنید.

آدرس ایمیل خود را به دقت وارد کنید . از این پس از طریق همین آدرس با شما تماس گرفته خواهد شد. پس از تکمیل و ارسال فرم ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود.  برای ادامه کار، با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شوید. پس از ورود به سامانه، کلمه عبور را تغییر دهید. یادآور می‌شود امکان تغییر نام کاربری وجود ندارد.

در صورت فراموشی کلمه عبور، آدرس ای میل خود را در بخش مربوطه وارد کنید. کلمه عبور جدید به آدرس شما ارسال می‌شود. توصیه می‌شود پس از وارد شدن به سامانه، کلمه عبور خود را تغییر دهید.

 

نام کاربری و کلمه عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. مسئولیت ورود درست اطلاعات بر عهده شماست. برای تغییر مشخصات و یا آدرس خود روی لینک مشاهده اطلاعات شخصی کلیک کنید. 

چنانچه مشکل خاصی در ورود اطلاعات داشته باشید، با ایمیل مجله به نشانی cilamag@iripo.ir تماس حاصل فرمایید.

 فرآیند پذیرش مقاله:

  مجله حقوقی بین‌المللی صرفاً مقالاتی را برای ارزیابی می‌پذیرد که به بررسی و ارائه یافته‌های جدید علمی در حوزه حقوق و داوری‌های بین‌المللی ( شامل حقوق بین الملل عمومی- حقوق بین الملل خصوصی -حقوق معاهدات- حقوق تجارت بین المللی-حقوق فضا- حقوق دریاها-حقوق دریایی- حقوق بین الملل کیفری-  حقوق مسئولیت بین المللی - حقوق بشر بین المللی - حقوق بشر دوستانه- حقوق مخاصمات بین المللی- حقوق جنگ - حقوق دیپلماتیک و کنسولی-حقوق بین الملل محیط زیست - حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی- رویه های قضایی بین المللی - رویه های داوری بین المللی- حقوق حمل و نقل بین المللی) می پردازد و مطابق اصول علمی نگاشته شده باشد.  هیات تحریریه مقالات دریافتی را بررسی و در صورت سنخیت با اهداف و رویکردهای مجله آن را ابتدائاً جهت ارزیابی به دو داور متخصص در موضوع مقاله ارجاع می دهد. چنانچه دو داور مطابق ضوابط مشخص‌شده در برگه ارزیابی مقاله را تأیید نمایند، مقاله در فهرست مقالات در حال انتظار قرار می‌گیرد. در صورتی‌که یکی از داوران، مقاله را تأیید و دیگری آن را رد نماید، نظر داور سوم، ملاک پذیرش برای بررسی و تصمیم‌گیری هیات تحریریه خواهد بود. حقوق بین الملل عمومی- حقوق بین الملل خصوصی -حقوق معاهدات- حقوق تجارت بین المللی-حقوق فضا- حقوق دریاها-حقوق دریایی- حقوق بین الملل کیفری-  حقوق مسئولیت بین المللی - حقوق بشر بین المللی - حقوق بشر دوستانه- حقوق مخاصمات بین المللی- حقوق جنگ - حقوق دیپلماتیک و کنسولی-حقوق بین الملل محیط زیست - حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی- رویه های قضایی بین المللی - رویه های داوری بین المللی- حقوق حمل و نقل بین المللی).

نشریه حداکثر ظرف مدت ده روز نتیجه بررسی­ های اولیه (دبیر تخصصی، بررسی اوّلیه سردبیر، ارسال به داوری، بازبینی دوباره مقاله توسط نویسنده و یا عدم پذیرش اولیّه مقاله) را به نویسنده اعلام خواهد کرد.

انتخاب مقاله‌ها برای چاپ در نشریه پس از طی فرایند داوری از وظایف هیات تحریریه است،لذا نظر داوران در هیئت تحریریه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین سردبیر می‌تواند در مورد عدم چاپ مقاله، تصمیم‌گیری کند. در نتیجه هیات تحریریه و سردبیر حق دارند مقالاتی را که در داوری، ضعیف تشخیص داده شده برای چاپ نپذیرند. گرچه در برگه ارزیابی از داوران محترم درخواست شده است که حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را درباره مقاله اعلام نمایند، معهذا فرایند داوری بطور متوسط حدود سه ماه به طول می‌انجامد.

*از نویسندگان وجهی برای ارزیابی یا چاپ مقالات  دریافت نمی شود.