اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1514
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 1117
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 931

مقالات منتشر شده (از سال 1364)
تعداد دوره‌ها 38
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 655
تعداد مشاهده مقاله 1148122
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1201282
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 26 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 روز
درصد پذیرش 10 %