اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

این نشریه تابع دستورالعمل COPE می­باشد

در صورت کشف سرقت ادبی مطابق دستورالعمل COPE با متخلفین برخورد خواهد شد.

الف) مدیریت

 1. دیدگاه­ ها، تفاسیر و مواضع متخذه در مقالات و اسناد منتشره در مجله حقوقی بین ­المللی نظر و موضع نویسندگان است و مسئولیت مقالات منتشره بر عهده ایشان است و چاپ و انتشار آنها به هیچ وجه به معنی تأیید صریح و ضمنی مواضع نویسندگان مزبور توسط مرکز امور حقوقی بین ­المللی ریاست جمهوری و مجله حقوقی بین ­المللی نیست. مرکز امور حقوقی بین ­المللی منحصراً تسهیلاتی را برای ترویج و انتشار آثار حقوقی بین ­المللی در مجله حقوقی بین ­المللی فراهم می‌کند.
 2. اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات ارسالی، از سوی تمامی افرادی که به آنها دسترسی دارند، محرمانه تلقی می‌شوند.
 3. در امر رد و یا پذیرش مقالات کسب نظر داوران و ارزیابی ­های هیئت تحریریه، انتشار به نوبت مقالات پذیرفته شده و رعایت حقوق نویسندگان، اصل بی طرفی کامل مفروض گرفته شده است.

 

ب) نویسندگان

1) محتوا

1ـ1.  برخورداری از دانش تخصصی روزآمد در زمینه موضوع مقاله و آشنایی با روش متناسب تحقیق و کاربرد آن در مراحل مختلف تدوین مقاله؛

1ـ2.  متعهد بودن به اصالت علمی مقاله ارسالی به مجله؛

1ـ3.  رعایت صداقت و امانت در نگارش مقاله از حیث ارائه دقیق یافته­ ها؛

1ـ4.  ارجاع و استناد به منابع معتبر مورد استفاده، بازگفت و بازنویسی آنها و رعایت استانداردهای بین ­المللی در این خصوص؛

1ـ5.  پرهیز از تحریف داده ­ها از طریق ارائه نتایج ساختگی به­ عنوان نتایج میدانی و خروجی نرم ­افزار، سرقت علمی٫ اجاره علمی، تعیین مؤلف افتخاری، حذف مؤلف حقیقی؛

1ـ6.  رعایت دقت در تدوین مقاله و تبیین شفاف و بدون ابهام مرز بین دست­آوردهای (و نه احیانًا ترجمه) علمی نویسنده یا نویسندگان با یافته­ های اخذ شده از مقالات دیگران؛

1ـ7.  برخورداری از شهامت لازم در بیان نتایج پژوهش در مقاله به­ منظور پایبند ماندن به جستجوی حقیقت؛

1ـ8.  پرهیز از موازی­ کاری در ارسال همزمان مقاله به بیش از یک مجله؛

1ـ9.  در صورت مواجهه با سرقت علمی بر اساس دستورالعمل Cope (صفحه 3 و 4) برخورد می‌شود؛

1ـ10. در صورت مواجهه با دروغ بر اساس دستورالعمل­های مربوط برخورد می‌شود؛ (شماره 1 و شماره 2)

1ـ11. در صورت بروز موارد حشو و اضافه طبق دستور‌العمل‌های مربوط برخورد می‌شود؛ (شماره 1 و شماره 2)

1ـ12. در موارد مشکوک به تعارض منافع افشا نشده در یک مقاله (ثبت شده یا نشده) بر اساس دستورالعمل Cope (صفحه 11 و 12) برخورد می‌شود؛

1ـ13. در صورت ادعای بروز سوءرفتار علمی (مستقیم یا غیر مستقیم) در خصوص یک مقاله مطرح شود (حتی در فضای مجازی) برطبق دستورالعمل‌های مربوط برخورد خواهد شد. (شماره 1 و شماره 2)

13.2. به منظور شناسایی نویسنده مهمان، شبح و پنهان بر اساس دستور العمل (صفحه 9) عمل خواهد شد.

 

2) نویسندگان

2ـ1.  در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، همه نویسندگان باید در تألیف مقاله مشارکت داشته و از محتویات آن مطلع باشند؛ همچنین همه نویسندگان باید مسئولیت مطالب منتشرشده در مقاله را بپذیرند؛

2ـ2.  داشتن سهم قابل توجه در ارائه ایده، یا جمع ­آوری داده یا تحلیل و تفسیر و یا نگارش مقاله و رعایت ترتیب نام نویسندگان متناسب با سهم آنها در مقاله ارسالی؛

2ـ3.  همه نویسندگان مقاله باید در انتخاب نویسنده مسئول مقاله (برای مکاتبات بعدی و فرآیندهای بازنگری و اصلاح پیش از انتشار) اتفاق نظر داشته باشند؛

2ـ4.  نویسندگان در صورت بهره ­مندی از هرگونه حمایت باید تمام منابع مالی، حامیان پژوهش و انتشار مقالة خود را درج و اعلام کنند؛

2ـ5.  قبل از صدور گواهی پذیرش مقاله بنا به درخواست کتبی و رضایت همه نویسندگان مقاله، تغییر و جابجایی اسامی ممکن است؛

2ـ6.  دسترسی در نشریه حقوقی بین­ المللی، به صورت آزاد است و نویسندگان حق مالکیت معنوی مقاله خود را در اختیار خواهند داشت اما به همه افراد، با رعایت حقوق معنوی و اصول اخلاقی انتشار آثار علمی، اجازه بارگیری، چاپ و توزیع مقاله خود را نیز می‌دهد. مجوز انتشار مقالات در این نشریه CC BY 4.0 است.

 

ج) داوری

 1. بررسی کیفی ـ محتوایی مقالات به­ منظور بهبود و ارتقاء سطح علمی مقالات؛
 2. اعلام اولیه در پذیرش یا عدم تمایل داوری در کوتاه ­ترین زمان ممکن؛
 3. سرعت عمل در داوری مقاله دریافتی و اعلام نتیجه داوری در بازه تعیین شده از سوی مجله؛
 4. عدم پذیرش داوری مقالاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در آن مشارکت داشته ­اند؛
 5. رعایت امانتداری در حفظ یافته ­های مقاله قبل از انتشار آن؛
 6. رعایت بی طرفی کامل از حیث اعمال سلیقه، دیدگاه فکری، ملیتی، قومی، فرهنگی، اقتصادی و ایدئولوژیک؛
 7. پشتیبانی نتایج حاصل از داوری با مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف؛
 8. توجه کافی به نوع مستندات، ارجاعات، منابع مقاله و دخالت اصالت آنها در نتیجه داوری؛
 9. در مواجهه با دزدی اطلاعات توسط داور بر اساس دستورالعمل Cope (صفحه 14) عمل خواهد شد؛
 10. داوران موظفند در صورت مشاهده هرگونه سرقت علمی و وجود هرگونه مشابهت در مقاله در حال داوری را در اولین فرصت ممکن به مجله(سردبیر) اطلاع دهند؛
 11. داوران حق تفویض داوری خود را نداشته و تغییر داور بدون اطلاع و هماهنگی با سردبیر مجاز نیست؛
 12. این مجله از رویه پذیرش مقالات دوسو ناشناخته استفاده می­کند، به این معنی که به­ منظور رعایت بی­طرفی، هویت نویسندگان و داوران در تمام مراحل ارزیابی و چاپ مقاله از یکدیگر پنهان می­ ماند؛
 13. برابر دستورالعمل دفتر سیاستگذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، تهیه گزارش مشابه ­یاب قبل از پذیرش مقاله برای ارزیابی ضروری است؛
 14. داوران موظفند با توجه به شیوه داوری مجله (دوسو ناشناخته) هرگونه تماس نویسندگان و ذینفعان مقاله در حال داوری را به مجله(سردبیر) اطلاع دهند.