کتابخانه مرکز امور حقوقی بین المللی غنی ترین کتابخانه حقوق بین الملل در ایران آماده پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری حقوق می باشد

کتابخانه مرکز امور حقوقی بین المللی غنی ترین کتابخانه حقوق بین الملل در ایران آماده پذیرش  دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری حقوق می باشد

بسمه تعالی
معرفی کتابخانه

کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی با هدف ترویج حقوق و داوری‌های بین‌المللی و ارایه آخرین تحولات مکتوب در زمینه‌های مختلف حقوق از خرداد 1361 آغاز به کار کرده است. این کتابخانه با بیش از 14000 عنوان کتاب فارسی و لاتین و اشتراک بیش از چهل نشریه بین‌المللی در رشته‌های مختلف حقوق آماده ارایه خدمات به استادان، پژوهشگران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق می‌باشد.
مراجعین برای دسترسی به مطالب مورد نظر علاوه بر روش سنتی برگه‌دان امکان استفاده از جستجوگرهای الکترونیکی را نیز دارند.

سیستم امانات فقط برای کارکنان مرکز امور حقوقی بین‌المللی راه‌اندازی شده است.
امکان تهیه کپی از مطالب برای دیگر مراجعین فراهم شده است.

نشانی سایت مستقل کتابخانه :  https://cilalib.iripo.ir/Default.aspx

ساعات کار کتابخانه:
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 14   
همراه داشتن کارت شناسایی دانشجویی معتبر برای دانشجویان الزامی است.

منابع کتابخانه:
  الف)امکان مطالعه در محل و تهیه کپی یا اسکن فراهم شده است. لطفا فلاش همراه داشته باشید
ب) تحقیقات: حدود 500 تحقیق و گزارش عمدتا بر محور موضوعات مطروح در دعاوی نزد دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده -یک بانک اطلاعاتی از تحقیقات مزبور است که ان شا الله به زودی روی همین نرم افزار بارگذاری و قابل جستجو خواهد بود.
ج) نشریات: مجموعه شماره های پیشین ده نشریه حقوقی به زبان فارسی و بیش از 50 عنوان نشریه به زبان های انگلیسی و فرانسه به شرح ذیل است که در محل کتابخانه قابل مطالعه و کپی برداری و اسکن می باشد


فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوقی (ریاست جمهوری)
فصلنامه قضایی و حقوقی معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
مجله پژوهش‌های حقوقی- شهر دانش
مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مجله حقوقی بین‌المللی- ریاست جمهوری*
مجله حقوقی دادگستری (مجله قضایی و حقوقی)
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فصلنامه حقوق
فصلنامه سیاست
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز


** *************************** **
عناوین نشریات حقوقی انگلیسی و فرانسه موجود در کتابخانه :
American Journal of International Law 1
Arbitration 2
ASA, Bulletin 3
Columbia Journal of Transnational Law 4
European Journal of International Law 5
Foreign Investment Law Journal (ICSID Review) 6
Georgia Journal of International and Comparative Law 7
Harvard International Law Journal 8
Harvard Law Review 9
Human Rights Quarterly 10
Index to Legal Periodicals 11
International and Comparative Law Quarterly 12
International Court of Arbitration (Bulltien ICC) 13
International Legal Materials 14
Journal de Droit International 15
Journal of International Arbitration 16
Journal of Private International Law 17
Law and Policy in International Business, (Georgetown Journal of International Law) 18
Leiden Journal of International Law 19
Mealey’s-International Arbitration Report 20
Netherlands International Law Review 21
New York University Journal of International Law and Politics 22
Revue Belge de Droit International 23
Revue Critique de Droit International Privé 24
Revue du Droit Public 25
Revue de L’Arbitrage 26
Revue Général de Droit International Public 27
Revue International de driot comparé 28
Revue International De Droit Penal 29
Revue Suisse de Droit International et Européen 30
Revue Trimestreille de Droit Civil 31
Revue trimestrielle de droit Commercial et de droit économique 32
The American Review of International Arbitration 33
The Arbitration Journal 34
The International Lawyer 35
Treaty series (U.N) 36
World Trade and Arbitration Materials 37

** *************************** **
الف) نشریه‌های سریال
1-Encyclopedia of Islam
2-Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement
3-ICJ Pleadings, Oral Arguments, Documents
4-International Encyclopedia of Comparative Law
5-International Securities Regulation
6-Iran-U.S. Claims Tribunal Reports.
7-Recueil des cours de L’ Academy de Droit International

** *************************** **
ب) سالنامه‌ها
1- (American International Law Cases (Oceana
2- Asian Yearbook of International Law
3- I.C.J. Reports of Judgments
4- International Law Reports
5- Netherlands Yearbook of International Law
6- Proceedings of the American Society of International Law
7- The British Yearbook of International Law
8- United Nations Commission on International Trade Law
9- Yearbook of Commercial Arbitration
10- Yearbook of International Law Commission
11- Yearbook of the United Nations

** *************************** **
ج) اوراق جایگزین شونده:
1- Encyclopedia of International Commercial Litigation
2- Jurisclasseur de Droit International
3- Récueil Dalloz
4- Repertoire de Droit Civil
5- Repertoire de Droit Communautaire
6- Repertoire de Droit des Commercial
7- Repertoire de Droit des Sociétés
8- Repertoire de Droit International
9- Repertoire de Procedure Civil