تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی

2 کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

منابع طبیعی، ارزشمند‌ترین سرمایه هر ملتی است که با اتکا به این سرمایه، توسعه پایدار و عادلانه در هر جامعه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. زمانی که منابع طبیعی، نزدیک مرزهای دو کشور یافت می‌شود و مشترک‌بودن آن به اثبات می‌رسد، حساسیت آن، دو‌چندان می‌شود. ایجاد نظام حقوقی برای منابع طبیعیِ مشترک و نحوه استخراج از این منابع، آن‌قدر ذهن دولت‌ها را مشغول می‌نماید که بهره‌برداری اولیه کشورهای شریک، که به‌طور یک‌جانبه و قبل از استقرار رژیم حقوقی انجام شده است، معمولاً نادیده گرفته می‌شود. در این تحقیق، در ابتدا، از نظر حقوق بین‌الملل، تأثیرگذاری بهره‌برداری اولیه بر سهم کشورها، بررسی و مشخص خواهد شد که تأثیر‌دهی بهره‌برداری اولیه بر سهم کشورها، با اصول و اهداف منشور ملل متحد و رویه‌قضایی بین‌المللی هماهنگی دارد. سپس یک الگوی محاسباتی ارائه شد تا به‌وسیله آن، مقدار بهره‌برداری اولیه کشورها از منابع طبیعی مشترک، بر سهم نهایی آن‌ها تأثیر گذاشته و سهم آن‌ها از این بابت، اصلاح شود. در انتها با یک مثال عملی، میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان یک حالت کاری واقعی، برای الگوی محاسباتی، بررسی و نتایج آن تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Pre-exploitation on the Re-determination of the States’ Shares in Trans-boundary Natural Resources

نویسندگان [English]

  • Morteza Najafi Asfad 1
  • Hamed Khouri 2
1
2
چکیده [English]

The natural resources are the most valuable wealth belonging to every nation which based on them the sustainable and equitable development in any society would be planned and implemented. So far as they are lying on the territorial borders of two countries and being shared between them, the issue becomes highly sensitive. Devising a legal regime for the shared natural resources and their way of exploitation are so a vital concern for the states that the pre-exploitation by other partner states would be usually denied since they have done it before the establishment of a legal regime. This article aims firstly to examine the impacts of the pre-exploitation on the shares of the countries under international law and then explore whether the pre-exploitation was consistent with the principles and purposes of the UN Charter as well as international jurisprudence. Then a computational model is offered so that it reveals the pre-exploitation by the states from the shared natural resources and based on this model their shares would then be properly distributed. In the end, as a practical example, the South Pars gas field was evaluated based on the computational model and its results were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shared natural resources
  • Trans-boundary Resources
  • Pre-exploitation
  • States’ shares
  • Re-determination
  • natural resources