سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای حقوق بین ‏الملل

چکیده

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی‌گری، چشم‌پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی این کشور، استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» افزوده و به محاکم داخلی ایالات متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانه‏ای ندارند اعطا کرده است. به‌موجب این قانون، دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم امریکا اقامه گردیده و در نتیجه این دعاوی تاکنون حدود 12 میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر شده است. در این مقاله قوانین و مقررات امریکا در این خصوص و مغایرت آن‌ها با حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divestment of Iran's Immunity in the U.S. Courts

نویسندگان [English]

  • Abbas-Ali Kadkhodaei 1
  • Ali Daiee 2
چکیده [English]

State immunity is a principle in customary international law which bars domestic courts from hearing civil claims against sovereign states with some exceptions such as jure gestionis acts, waiver, etc.While the U.S. Foreign Sovereign Immunities Act (1996) generally prevents foreign states from being the subject of lawsuits in domestic courts, the amendments of U.S. Congress to the Act of 1976 exempted those countries having unfriendly relations with the U.S.: from this protection have costed Iran. Judgments entered under this so-called “terrorism exception” against the Islamic Republic of Iran have been totally more than 12 billion dollars so far, with a number of suits still pending. This article studies various U.S. regulations in this regard and also its inconsistency with the rules of international law and at the same time suggests some probable defenses in the U.S. courts which may be applicable in other international courts and Tribunals. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • state immunity
  • domestic courts
  • Jurisdiction
  • enforcement measures
  • U.S. terrorism exception act
  • countermeasure