تابعیت رأی داوری

نویسنده

نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی دانشگاه اهل بیت

چکیده

این یک قاعده مسلم بین‌المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن‌ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول‌ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به‌ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت حمایت قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی بر این جریان و رأی داوری، و همچنین مشخص شدن قانون متبوع داوری، از مهم‏ترین آثار تابعیت رأی داوری هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nationality of Arbitral Awards

نویسنده [English]

  • Alireza Iranshahi
چکیده [English]

It is a definite international rule that arbitral awards have nationality, although realization of stateless awards, if their requirements are met, is also possible. The nationality of arbitral awards is distinguished by some criteria among which, the most accepted ones are the Seat and the Applicable Procedural Law. The most significant implications of the nationality of arbitral awards may be outlined as follows: universal situation of arbitral awards with regard to the situation of arbitral awards in the country of origin, especially in terms of its validity and enforceability, and application of determining competent courts to judicial patronage of arbitration process and judicial supervision on arbitration and arbitral awards as well as determining national law of arbitration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nationality of arbitral awards
  • origin country
  • seat of arbitration
  • applicable procedural law
  • judicial control