قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی کیفری و قواعد آمره (JUS COGENS)

نویسندگان

1 استاد حقوق بین الملل

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Normes internationales pénales et droit imperatif (jus cogens)

نویسندگان [English]

  • Pierre-Marie DUPUY 1
  • Traduit par Seyed Ali Hanjani 2
1
2