تأملی بر «اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین‌المللی، یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین‌المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین‌المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می‌گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین‌المللی هستند که با تأثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می‌دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می‌پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین‌المللی) مکتوب می‌کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می‌نمایند. در همة این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده‌ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می‌گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تأکید بر فرایند بین‌المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treaty Adherence: The Consent Principle and New Developments in Arms Control and Disarmament

نویسنده [English]

  • Nader Saed
چکیده [English]

The consent principle in international treaties is one of the fundamentals of the international treaty law. In accordance with this principle, every treaty is an aftermath of mutual consent of states and/or international organizations to obtain common goals and interests as a result of their cooperation. Hence, states and international organizations need to conclude a treaty, negotiate about its format and contents, stipulate their common views (with observance of international public order), and finally sign or ratify or verify it officially after the finalization of preliminary process of the treaty conclusion as a means of collective co-existence. In all stages, the significance of being voluntary is so much highlighted that affect the conclusion of every treaty especially when the lack of real will make the treaty not binding. There have been some developments in this principle from 1990. This article will analyze the aforesaid principle and its developments which impulses its fundamentals with emphasis at the international process of disarmament, arms control and from non-proliferation Weapons of Mass Destruction.
However, certain practices within international organizations i.e. UN Security Council Resolutions 687 (1991) and 825 (1993) on the Weapons of Mass Destruction (WMD) capabilities in Iraq and North Korean Withdrawal from the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) respectively, and IAEA Board of Governors resolutions on Iranian nuclear program, prima facie seems to be new developments in this case. They called on and requested Iraq and Iran to enter into the Biological Weapons Convention (BWC) and Model Additional Protocol to the NPT Safeguard System respectively, and also non-withdrawal form the NPT by the North Korea.
Are these resolutions in the field of arms control and disarmament as any legal developments in changing the voluntarism doctrine on the acceptance of international agreements codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties? This paper, discusses this issue and concludes that they could not change that principle and then, treaty adherence is not legally binding yet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treaty
  • Principle of Consent
  • International Law
  • Arms Control
  • Disarmament