نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاحهای هسته‌ای

نویسنده

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

چکیده

گرچه حقوق بین‌الملل قراردادی و یا عرفی صریحاً متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح‌های هسته‌ای نمی‌باشد،‌ مع‌الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح‌ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن،‌ کاملاً فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه‌گیری مورد بررسی قرار می‌دهد.
صرف‌نظر از برخی کاستی‌ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاههای دیوان، در نظر مشورتی،‌ وارد است، به نظر می‌رسد اساسی‌ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می‌گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین‌المللی قائل است. در حالی‌که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی‌تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح‌های هسته‌ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین‌المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین‌الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می‌دهد. 

عنوان مقاله [English]

Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Threat or Use of Nuclear Weapons: A Critical Study

نویسنده [English]

  • Masoud Alborzi Verki
چکیده [English]

Although there is in neither conventional nor customary international law any comprehensive or universal prohibition of the use of nuclear weapons, it was absolutely possible for the Court to conclude, in the light of the documentary evidence and factual data placed before it, that recourse to these weapons would be illegal, in all circumstances. The article tries to examine critically the World Court’s refusal or its inability to come to such a conclusion.
Apart from some shortcomings and criticisms attached to the Court’s views, in the advisory opinion, it appears that the most cardinal factor in its abeyance originates from the role and place which it gives to the principles and requirements of international humanitarian law. While there is no doubt that these principles and rules must be respected in all circumstances, the Court cannot exclude the possibility that certain uses of nuclear weapons may, in very limited and exceptional situations, be lawful even if they are contrary to the principles and requirements of international humanitarian law. Proving the invalidity of this view, according to the contemporary international law, constitutes one of the main concerns of the present study.