نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین‌الملل با تأکیدی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه امام حسین (ع)


عنوان مقاله [English]

A Review of Aliens Status in International Law: With Emphasis on International Documents of Human Rights

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Ghasemi Shoob