مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پاریس 11

2 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

La question de la legalité du recours a la force par les Etats-Unis contre L'Irak

نویسندگان [English]

  • Paul Tavernier 1
  • Hadi Vahid 2