ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن

نویسندگان

1 قاضی دیوان‌عالی کشور جمهوری خلق چین، عضو ارشد مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیسچر، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا).

2 استاد حقوق و مدیر مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیسچر، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا).

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.


عنوان مقاله [English]

The Unique Jurisprudence of Letters of Credit: Its Origins and Sources

نویسندگان [English]

  • Gao Xiang 1
  • Ross P. Buckely 2
  • Mashallah Bana Niasari 3
1
2
3