حق توسعه در نظریه و عمل

نویسندگان

کارشناس مستقل حقوق بشر


عنوان مقاله [English]

On the Theory and Practice of the Right to Development

نویسندگان [English]

  • Arjun Sengupta
  • Manoochehr Tavassoli Jahromi