قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری

نویسندگان

پژوهشگر حقوق بین‌الملل دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی


عنوان مقاله [English]

The Law Governing a New Generation of Petroleum Agreements: Changes in the Arbitration Process

نویسندگان [English]

  • Ahmed S. El - Khosheri and Tarek F. Riad
  • Translated by Mohsen Mohebi