قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پاریس 11

2 مشاور حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی


عنوان مقاله [English]

Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale

نویسندگان [English]

  • Paul Tavernier 1
  • Translated by Mortaza Kalantarian 2