مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصتها

نویسندگان

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه Pierre Mandes France


عنوان مقاله [English]

Lutte contre le terrorisme et droit international: risques et opportunités

نویسندگان [English]

  • Yves Sandoz
  • Translated by Hassan Savari