حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل


عنوان مقاله [English]

Terrorism is also Disrupting some Crucial Legal Categories of International Law

نویسندگان [English]

  • Antonio Cassese
  • Translated by Mohammad Javad Mirfakhrae
مشخصات این مقاله به قرار ذیل است:
Antonio Cassese, Terrorism is also Disrupting some Crucial Legal Categories of International Law, European Journal of International Law, vol. 12, No. 5, Nov. 2001, pp. 993 – 1001.