التباس معنای مزایا و مصونیت‌ها در حقوق بین‌الملل تأملی بر تعاریف و مفاهیم

نویسنده

پژوهشگر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

the Meaning confusion of privileges and immunities in international law: a reflection on the definitions and concepts

نویسنده [English]

  • Mahmoud Souresrafil