تکاپو در جهت جهانی‌کردن حقوق؟ قانون هلمزـ برتون و داماتو ـ کندی


عنوان مقاله [English]

Struggling toward the rights to globalization? Helms-Burton and the D'Amato Kennedy Act

نویسندگان [English]

  • BRIGITTE STERN
  • Ebrahim Beigzadeh