حقوق بین‌الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980


عنوان مقاله [English]

Modern private international law in the field of contract after the entry into force of the Rome Convention June 19, 1980

نویسندگان [English]

  • PAUL LAGARDE
  • Mohammad Ashtari