اصلاح شورای امنیت: تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دورة جنگ سرد


عنوان مقاله [English]

Reforming the Security Council: The International Negotiation Process Within the Context of Calls to Amend the UN Charter to the New Realities of the Post-Cold War Era

نویسندگان [English]

  • Tapio Kanninen
  • Erkki Kourula
  • Nader Zol'ain