قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

در دو دهه گذشته، دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی، احتمال هم‌‌پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم‌زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم‌‌پوشانی دادرسی‌ها، نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند و بزرگ‌ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده‌گرفتن صلاحیت دادگاه‌های دیگر شود، اعتبار دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن‌ها، مرتفع‌کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdictional Regulating Rules in Domestic Courts: Applicability in International Tribunals

نویسنده [English]

 • Ali Izadi
چکیده [English]

Over the past two decades, we have witnessed the proliferation of international courts and tribunals. Due to the absence of any hierarchical structure amongst international courts and tribunals, their creation can be described as sporadic and largely uncoordinated with possible overlaps in their ambits. In other words, two or even more courts and tribunals may simultaneously have jurisdiction to adjudicate the same dispute or parts thereof. There is no doubt that sequential or overlapping proceedings before international tribunals do raise concerns and the biggest concern seems to be inconsistent rulings. The jurisdictional conflict that leads to divergent rulings or open ignorance of another court’s jurisdiction undermines the authority of courts and tribunals. Thus, there is a need for regulating conflicting jurisdictions, especially with the recent proliferation of international courts and tribunals and the lack of any formal legally binding institutional coordination among those courts and tribunals. This study attempts to examine the potential of rules of conflicting jurisdictions as well as the general principles of domestic legal systems in settling the jurisdictional conflicts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Courts and Tribunals
 • Jurisdictional Conflicts
 • Res judicata
 • Lis pendens
 • Forum non conveniens
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، میزان، 1385.
  • شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ بیست‌ونهم، دراک، 1392.
  • میرعباسی، باقر و حسین سادات‌‌میدانی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، مسائل روز، چکیده آراء و اسناد، جلد دوم، چاپ دوم، جنگل، 1389.

   

  ـ مقاله

  • خمامی‌زاده، فرهاد؛ «تنوع قواعد حل تعارض»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شماره 21، 1376.
  • میرعباسی، باقر و علی ایزدی؛ «فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض»، فصلنامه حقوق، شماره 4، 1392.
  • نیکبخت، حمیدرضا و علی‌اصغر عیوض‌پور؛ «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی، نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی، شماره 44، 1390.

   

  ب) انگلیسی

  A)Books

  • Campbell McLachlan, Lis Pendens in International Litigation, in 336 RECUEIL DES COURS, 2008.
  • Hartly, Trever C. International Commercial Litigation, Text, Cases and Materials on Private International Law, Oxford University Press, 2009.
  • Mackenzie , Ruth, Romano, Ceasare and Yuval, Shany, The Manual on International Courts and Tribunals, Oxford University Press, 2010.
  • Shany, Yuval, The Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals, Oxford University Press, 2003.
  • Shaw, Malcolm N. International Law, Cambridge University Press, 2003.

   

  B)Articles

  • Cuniberti, Gilles, “Parallel Litigation and Foreign Investment Dispute Settlement”, 21 ICSID REV. FOREIGN INVESTMENT L.J. 2006.
  • Davey, William and Sapir, Andrea, “The Soft Drinks Case: The WTO and Regional Agreements”, 8 World Trade Review, 2009.
  • Hafner, Gerhard, “Pros and Cons from Fragmentation of International Law”, 25 Michigan Journal of International Law, 2004.
  • Kwar, K. and Marceau, G., “Overlaps and Conflicts of Jurisdiction between the World Trade Organization and Regional Trade Agreements”, in L. Bartels and F. Ortino, Regional Trade Agreements and the WTO Legal System, 2006.
  • Lowe, Vaughan, “Overlapping Jurisdiction in International Tribunals”, 20 AUSTL. Y.B. INT’L L. 1999.
  • Ottolenghi, Michael and Prows, Peter, “Res Judicata in the ICJ's Genocide Case: Implications for Other Courts and Tribunals?", 21 Pace International Law Review, 2009.
  • Pauwelyn, Joost & Edurdo Salles Luiz, “Forum Shopping before International Tribunals: (Real) Concerns, (Im)possible Solutions”, 42 Cornell Int. L. J. 2009.
  • Reinisch, August, “The Use and Limits of Res Judicata and Lis Pendens as Procedural Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement Outcomes”, 3 Law & Prac. Int’L Cts. & Tribunals, 2004.
  • Reinisch, August, “The Proliferation of International Dispute Settlement Mechanisms: The Threat of Fragmentation vs. the Promise of a More Effective System? Some Reflections from the Perspective of Investment Arbitration”, in Buffard/J. Crawford/A. Pellet/S. Wittich (eds.), International Law between Universalism and Fragmentation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, 2008.
  • Romano, Ceasar P. R., “The Proliferation of International Judicial Bodies: The Pieces of the Puzzle”, 31 New York Journal of International Law and Politics, 1999.
  • Romano, Ceasar P. R., “The Proliferation of International Judicial Bodies: The Pieces of the Puzzle”, 31 International Law and Politics, 2004.
  • Scobbie, Iain,“Res Judicata, Precedent and the International Court: A Preliminary Sketch”, Australian Yearbook of International Law, 1999.
  • Tim Grawert, “Conflicting Laws and Jurisdictions in the Dispute Settlement Process of Regional Trade Agreements and the WTO”, 1(2) Contemp. Asia Arb. J., 2008.

   

  C) Cases

  • Administrative Tribunal Case, ICJ Reports, 1954.
  • Application of Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide (Bosn. & Herz. v. Serb. & Mont.), ICJ Reports, 2007.
  • Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosn.& Herz. v. Serb. & Mont.), ICJ Reports, 1996.
  • CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Final Award, (Mar. 14, 2003).
  • Case Concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia, 1925 PCIJ (Ser.A) No. 6.
  • S.A.R.L. Benvenuti & Bonfant v. People’s Republic of the Congo, ICSID Case No. ARB/77/2, Award, Aug. 8, 1980.

  SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No.ARB 01/13, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, Aug. 6, 2003.

  • Ronald S. Lauder v. Czech Republic, Final Award, Sept. 3, 2001.
  • Southern Bluefin Tuna (Australia and New Zeland v. Japan) Award of 4 August 2000 (Jurisdiction and Admissibility).