تحریم وزیر امور خارجة ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

چکیده

در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجة ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی‌رتبة دولتی محسوب می­ شود که در حقوق بین‌الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس‌ حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می‌توان به‌طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجة ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازة حضور وی را به‌رغم اعمال برخی محدودیت‌های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین‌المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی،  نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجة ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sanction of Iran’s Minister of Foreign Affairs by the United States under International Law

نویسنده [English]

 • Abdollah Abedini
Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

On July 31, 2019, United States Secretary of the Treasury declared that Iran’s Minister of Foreign Affairs has been sanctioned under the Executive Order 13876 dated June 24, 2019. Contribution in pursuing the Iranian leader’s foreign policy was the reason indicated for this action. Head of States, Head of Governments and Ministers of Foreign Affairs are among high ranking State officials who enjoy immunity under customary international law. Respect for sovereignties based on the principle of sovereign equality of States as the basis of the Head of States immunity and the effective performance of Head of Governments and Minister of Foreign Affairs’ functions are considered as raison d'être of immunities afforded to them. Immunity from civil and criminal jurisdiction and execution of foreign courts’ decisions are among those immunities. The US contests that the immunity of Iran’s Minister of Foreign Affairs has not been breached; particularly after imposing sanctions, he was allowed to enter to the United Nations Headquarters while imposing certain authorized restrictions on his movement. Hence, this targeted sanction would not violate the US obligations regarding immunity. This article tries to explore through examining the scope of the rule of State official’s immunity, the relationship between US targeted sanctions and the immunity of Iran’s Minister of Foreign Affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immunity
 • United States
 • Iran
 • Sanction
 • Customary International Law
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • ‌کدخدایی، عباسعلی و علی داعی؛ سلب مصونیت دولت ایران در محاکم ایالات متحده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.
  • صدر، محمدجواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی، انتشارات دانشگاه تهران، 1398.
  • عبدالهی، محسن و میرشهبیز شافع؛ مصونیت قضایی دولت در حقوق بینالملل، چاپ دوم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1386.

   

  ـ مقاله

  • عبدالهی، محسن، زوبین نصیری محلاتی و علی نواری؛ «دستبرد قانونی: تاراج اموال ایران در امریکا»، همشهری، 1395.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Foakes, Joanne, The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law, Oxford University Press, 2014.
  • Fox, Hazel and Philippa Webb, The Law of State Immunity, (3rd edition), Oxford University Press, 2013.
  • O’Keefe, Roger, Christian J. Tams and Antonios Tzanakopoulos (eds.), The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property: A Commentary, Oxford University Press, 2013.
  • Ruys, Tom, Nicolas Angelet and Luca Ferro (eds.), Cambridge Handbook of Immunities and International Law, 2019.
  • Van Alebeek, Rosanne, The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law, Oxford University Press, 2008.

   

  - Articles

   

  - Cases and Materials

  • Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), ICJ Reports, 2008.
  • UN Convention on the Jurisdictional Immunities of States and Their Property, (New York, 2 December 2004).
  • Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations Adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946.
  • Agreement regarding the Headquarters of the United Nations, (Lake Success, New York, 26 June 1947).
  • Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, (New York, 14 December 1973).
  • Report of the Committee on Relations with the Host Country, A/73/26, 22 October 2018.
  • Institut de Droit International, Resolution on the Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads of State and of Government in International Law, Session of Vancouver, 2001.
  • Seventh Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction, by Concepción Escobar Hernández, Special Rapporteur, A/CN.4/729, 18 April 2019.
  • Charter of the United Nations, (San Francisco, 26 June 1945).
  • Vienna Convention on Diplomatic Relations, (Vienna, 18 April 1961).
  • Vienna Convention on the Law of Treaties, (Vienna, 23 May 1969), Art. 7 (2), 67 (2).
  • Convention on Special Missions, (New York, 8 December 1969).
  • Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), ICJ Reports 2002.
  • Executive Order 13608 of May 1, 2012 on Prohibiting Certain Transactions with and Suspending Entry into the United States of Foreign Sanctions Evaders with Respect to Iran and Syria.
  • Executive Order 13846 of August 6, 2018 on Re-imposing Certain Sanctions with Respect to Iran.
  • Executive Order 13871 of May 8, 2019 on Imposing Sanctions with Respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper Sectors of Iran.
  • Executive Order 13876 of June 24, 2019 Imposing Sanctions with Respect to Iran.
  • Letter dated 5 August 2019 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, A/3/976, 8 August 2019, at: https://undocs.org/en/A/73/976.

   

  - Website