حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نحوه شکل‌گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می‌گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می‌یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه ­تنها در حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین‌الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می­ شود که حق­ هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به‌عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته‌اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن‌ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن‌ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل‌گیری حقوق مکتسب می­ توان در مذاکرات بین‌المللی، ترتیبات مناسب‌تر و دقیق‌تری را برای مطالبه آن‌ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت.
[1]. رحیمی­ مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین‌الملل عمومی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acquired Rights in the European Union Legal System

نویسندگان [English]

  • hasan savari 1
  • Arash Rahimimehr 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University
2 M.A. in International Law, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

It was difficult to understand how the acquired rights were formed until the new theory made it clear that the acquired rights are rights that are recognized by the legislation and acquired by the implementation of the citizens, and are validated by acceptance by the judicial authorities. According to this theory, acquired rights are valid not only in domestic and private international law but also in public international law. Looking at the law of the European Union, through the Lens of this theory, it is obvions that rights such as citizenship and the right of permanent residence are among the rights that have been formed in the Union as acquired rights, from which other acquired rights have also arisen. Therefore, in cases such as the Brexit it has been respected and their continuation has been supported. With the new understanding that is gained from the formation of acquired rights, more appropriate and precise arrangements could be considered in international negotiations to demand in cases such as the withdrawal of a state from a treaty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquired Rights
  • Vested Rights
  • Public International Law
  • Law of the European Union
  • Brexit
  • Customary Law