مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین‌الملل و رشد فعالیت‌ها و شکل‌گیری گروه‌های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی‌رغم صدور قطعنامه‌هایی مبنی بر محکومیت افراط‌گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت‌های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان‌دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام‌آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل‌گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به اقدامات ضد‌انسانی است، مهم این است که آیا شکل‌گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین‌الملل، مشروع است؟ این دولت‌ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله‌های مختلف حقوق بین‌الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده‌اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین‌الملل معاصر است و نظام بین‌المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می‌برد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS in Iraq and Syria in Light of International Law

نویسندگان [English]

 • Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi 1
 • Heidar Piri 2
1 Assistant Professor in International Law at Shahid Beheshti University
2 Corresponding Author, Ph.D. in Public International Law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Internal armed conflict in Syria has been the basis for the widespread violations of international law as well as the growth and formation of terrorist groups such as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). In this regard, the Security Council despite adopting resolutions condemning radicalization to terrorism, could not take any appropriate and binding decision to end this crisis because of the existence of the opposing viewpoints of the great powers and the intervention of some Arabic and regional countries. This factors led the US to establish theGlobal Coalition along with some other countries to combat ISIS. Although this was a positive move and showed the international community’s concerns to inhumane acts, it has given rise to questions as to whether its formation and activities are legitimate in the light of international law or not? These countries have attempted to interpret different categories of international law in the form of coalition partners. They also challenged the fundamental principles of the UN Charter by using force in the territory of the host State, because the use of force without three preconditions (the authorization of the Security Council,valid consent of the government and recoursing to article 51 of the charter regardless of its legal status) has no legal effect in contemporary international law and brings the international order back to the legal order prior to the adoption of the UN Charter.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: International Coalition against ISIS
 • International Law
 • Self- Defense
 • Legitimacy
 • ISIS
 • Use of Force
 • Syria
 • Iraq
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • پیری، حیدر؛ منافع ملی حیاتی و حقوق بین‌الملل، مجد، 1392.
  • صباحی، برزو؛ نقش سازمان‌های منطقه‌ای در اجرای قطعنامه شورای امنیت، آینه آثار، 1379.
  • قربان‌نیا، ناصر؛ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.

  ـ مقاله

  • پیری، حیدر؛ سیدقاسم زمانی و ناصر سیدابراهیمی؛ «منافع ملی حیاتی در چارچوب هنجارهای حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 64، 1392.
  • جانستون، ایان؛ «دفاع ضرورت در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، ترجمه: علیرضا ابراهیم‌گل، مجله حقوقی، شماره 35، 1385.
  • رضایی، محمدتقی و همکاران، «مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چارچوب دکترین‌های نو»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، سال ششم، شماره 15، بهار 1394.

   

  ب. انگلیسی

  - Book

  • Chesterman, Simon, Just War or Just Peace, Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University Press, 1st Ed., 2001.

  - Articles

  • Bowett, D.W., “Intervention and Self- Defence”, in Law and Civil War in the Modern World (J. N. Moore ed.), 1974.
  • Carmen-Cristina Cîrlig, “The international coalition to counter ISIL/Da'esh (the 'Islamic State')”, European Parliamentary Research Service, 17 March 2015.
  • D. van der Vyver, Johan, “The ISIS Crisis and the Development of International Humanitarian Law”, Emory University School of Law, October 2015, Available at http://works.bepress.com/johan_vandervyver/1.
  • Falk, Richard, “The Haiti Intervention: A Dangerous World Order Precedent for the United Nations”, Harvard International Law Journal, vol. 3. No. 2. Spring 2005.
  • Goodman, Ryan, “Taking the Weight Off of International Law: Has Syria Consented to US Airstrikes?”, Just Security (Dec. 23, 2014, 10:46 AM).
  • Johnstone, Ian, “The Plea of “Necessity” in International Legal Discourse: Humanitarian Intervention and Counter-Terrorism”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, No. 2, 2005.
  • Kolb, Robert, “Note on Humanitarian Intervention”, RICR, vol.85, No.849, March 2003.
  • Arimatsu, Louise; Schmitt, Michael. “The Legal Basis for the War against ISIS Remains Contentious”, The Guardian (Oct.6, 2014, 4:00 PM).
  • Martin Chulov & Spencer Ackerman, “Iraq Requests US Air Strikes as ISIS Insurgents Tighten Grip on Oil Refinery”, Guardian (June 18, 2014).
  • Orford, Anne, “Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and Use of Force in International Law”, Harvard Human Rights Journal, vol. 17, Spring 2004.
  • Riesman, W. Michael, “Haiti and Validity of International Action”, American Journal of International Law, vol. 89, No.1, January 1995.
  • Samuel Smith, “UN Report on ISIS: 24,000 Killed, Injured by Islamic State; Children Used as Soldiers, Women Sold as Sex Slaves”, The Christian Post, 9 October 2014.
  • Seina Karam, Syria Warns U.S. against Bombing ISIS without Permission, NATIONAL POST (Aug. 25, 2014, last updated Jan. 24, 2015, 8:35 PM).
  • Schmitt, Michael N., “Wings over Libya: The No-Fly Zone in Legal Perspective”, The Yale Journal of International Law Online, vol. 36, 2011.
  • Zacklin, Ralf, “Beyond Kosovo: The United Nations and Humanitarian Intervention”, 41 Va. J. Int'l L. 923 (2000-2001).
  • Zemanek, Karl, “Human Rights Protection v.s. Non-Intervention: A Perennial Conflict?”, in L. C. Vohrah, et. al. (eds.), Man's Inhumanity to Man, Kluwer Law International, Printed in the Netherlands, 2003.

  - Documents

  • A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the Secretary-General's High-level Panel on Threats, Challenges and Change (2004).
  • General Assembly Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression, 14 December 1974.
  • Human Rights Council, 29th Session, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, Ben Emmerson, 16 June 2015.
  • ICJ Reports, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004.
  • ICJ Reports, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996.
  • ICJ Reports, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. the United States of America, 1986.
  • Letter of Samantha J. Power to His Excellency Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, 23 Sept. 2014, U.N. Doc. S/2014/695 (2014).
  • Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty on the Responsibility to Protect, December 2001.
  • SC/RES/2161 (2014) and S/RES/2160 (2014), 17 June 2014.
  • SC/RES/2169 (2014), 30 July 2014.
  • SC/RES2170 (Syria and Iraq) 15 Aug 2014.
  • SC/RES/2178 (2014), 24 September 2014.
  • SC/RES 2249 (2015), 20 November 2015.
  • UN Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and the UN Assistance Mission for Iraq, Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July- 10 September 2014, 2014.

   

  - Websites

  • http://www.vox.com/2014/9/23/6836195/read-us-letter-to-un-security-council-claiming-self-defense justifies.
  • https://www.yjc.ir/fa/tag/.
  • www.state.gov/s/seci/index.htm.
  • http://www.guardian.co.uk, Nov/2014, and http://en.alarabiya.net/News/ middle-east/2014.