بهره‌برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها و سازوکارهای مرتبط

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه امام صادق

چکیده

حق بهره‌برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده‌ است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت‌ها به حساب می‌آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره‌ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره‌برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می‌آید. سازوکار بهره‌برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت‌ها و با حمایت و مسئولیت آن‌ها می‌گذرد و دولت‌ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین‌المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره‌برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت‌های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین‌المللی و دولتی در راستای این بهره‌برداری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploitation by Private Persons of the Objects Situated Beyond the National Jurisdiction of States and the Related Mechanisms

نویسندگان [English]

 • Mohsen Esmaeili 1
 • Sayed Ali Asghar Rahimi 2
1 Assistant Professor of Tehran University
2 PhD Student. Imam Sadeq University
چکیده [English]

The right of exploitation of objects outside of States’ sovereignty is granted to private persons based on natural right and human right in form of enjoyment of the blessings of nature. High Seas, Atmosphere, Outer Space, and Antarctica are the examples of areas situated outside of States’ sovereignty. Fish stocks, mineral resources, satellite orbits, transit benefits,and land animals are the resources and benefits of these areas. The exploitation mechanism of private persons including natural and legal persons is generally directed through States’ channel and States shall supervise their nationals. In addition, specific international entities such as the International Seabed Authority (ISBA) have the authorization to issue the licenses of exploitation to and supervision on the States and its natural and legal persons. Such persons shall meet the international and national regulations related to such exploitation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High Seas
 • Atmosphere
 • Outer Space
 • Antarctica
 • Common Heritage of Mankind
 • Private Persons
 • International Seabed Authority (ISBA)
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • حسینی، سید محمدرضا؛ نظام حقوقی فضای ماوراء جو، میزان، 1393.
  • لیال، فرانسیس و پاول، ب. لارسن؛ رساله‌ای در حقوق فضا، ترجمه: سیدمحمد حسینی، مجد، 1393.

   

  ـ مقاله

  • فروتن، مصطفی؛ «حاکمیت بر فضا و مرز بین هوای جو و خارج از جو»، مجله کانون وکلا، شماره 106، 1346.
  • عبداللهی، محسن؛ «تغییرات آب‌وهوایی: تأملی بر راهبرد‌ها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 1، بهار 1389.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle, Catherine Redgwell, International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009.
  • Post, Alexandra Merlé, Deep Sea Mining and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publisher, The Hague, 1983.
  • Sprankling, John G., International Property Law, Oxford, USA, 2014.

   

  - Articles

  • Chaudhary, Nupur, Kumar, Vivek, “Legal Implementation of CDM in India: Challenges and Opportunities”, with inputs from N.Y.D. Babu and Preety Bhandari, The Energy and Resources Institute, New Delhi, India, CDM Investment Newsletter, No. 1, Issue 7, (2005).
   • Galloway, J. F., “Privatizing an International Cooperative? The Case of INTELSAT”. Proceedings of the 30th Colloquium on the Law of Outer Space. 1996,
   • Poisel, Tim, “Deep Seabed Mining: Implications of Seabed Disputes Chamber’s Advisory Opinion”, Australian International Law Journal, vol. 19, 2012.
   • Qizhi, H., “Legal Aspects of Commercialization of Space Activities”, Proceedings of the 30th Colloquium on the Law of Outer Space. 1990,
   • Shelton, Dinah, “Common Concern of Humanity”, Iustum Aequum Salutare, V. 2009/1.
   • Tennen, L.I., “Commentary on Emerging System of Property Right in Outer Space”, United Nations/ Republic Korea Workshop on Space Law, 2004.
   • Wiser, Glenn, “Frontiers in Trade: The Clean Development Mechanism and the General Agreement on Trade in Services”, International Journal of Global Environmental Issues, vol. 2, Numbers 3/4, (2002).

   

  - Documents

  • ISBA, Decision of the Council of the International Seabed Authority Requesting an Advisory Opinion Pursuant to Article 191 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ISBA/16/C/13) (6 May 2010) <http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/16Sess/Council/ISBA-16C-13.pdf>.
  • Responsibilities and Obligations of State Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area (Advisory Opinion) (International Tribunal for the Law of the Sea, Seabed Disputes Chamber, Case No 17, 1 February 2011).
  • UNFCCC, The Kyoto Protocol Mechanisms, International Emissions Trading Clean Development Mechanism Joint Implementation, 2007: http://unfccc.int/resource/docs/publications/mechanisms.pdf.