تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)/ گروه حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین‌المللی به‌منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین‌المللی نظیر دیوان‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز به‌منظور مبارزه با بی‌کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین‌المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین‌المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین‌المللی به‌جای مداقه در عدالت کیفری بین‌المللی، سیاست و صلح و امنیت بین‌المللی را مدنظر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Continuation of Discriminatory Justice and Legal Relationships Between the International Criminal Court and the Security Council

نویسندگان [English]

 • Abdolhossien barzegarzadeh 1
 • Atefeh Amininia 2
1 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University,Najafabad, Iran(Corresponding Author)/ Department of Law,varamin Branch,Islamic Azad University,varamin,Iran
چکیده [English]

Under the UN Charter, the Security Council is the primarily responsible organ for keeping international peace and security. For this end, it has taken a variety of actions, one of which is the establishment of international criminal courts such as the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda. The purpose of these courts is to punish international criminals to maintain or stabilize peace. In addition, International Criminal Court has been established to combat impunity of great criminals. Overlapping functions of these two, on the one hand, and the dependency of International Criminal Courts on States and the Security Council together with the negligence on the part of the Security Council in its primary responsibility given by the Charter, on the other, underlie the interference of the Security Council in jurisdiction of the mentioned courts and lead to the non-realization of international criminal justice and the perpetuate continuation of justice practice based on discrimination in international criminal law. This article aims to study the relationship between these two important international institutions and has come to this conclusion that in their interrelationship, the priority is given to the promotion of international peace and security over universal criminal justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Peace and Security
 • Impunity
 • Great Crimes
 • International Criminal Courts
 • Security Council
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • آقایی جنت‌مکان، حسین؛ حقوق بشر در محاکمات کیفری بین‌المللی، جنگل، 1392.
  • __________________؛ حقوق کیفری بین‌المللی، جنگل، 1387.
  • امینی‌نیا، عاطفه؛ اقدامات اجباری شورای امنیت، فرهنگ‌شناسی، 1392.
  • __________________؛ ضمانت اجرا در سازمان ملل، فرهنگ‌شناسی، 1393.
  • حسینی‌نژاد، حسینقلی؛ حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ سوم، میزان، 1383.
  • شبث، ویلیام؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، سیدباقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، جنگل، 1384.
  • شریعت‌باقری، محمد جواد؛ حقوق کیفری بین‌المللی، جنگل، 1387.
  • صابر، محمود؛ آیین دادرسی کیفری بین‌المللی، دادگستر، 1388.
  • صادقی، میرمحمد؛ دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگستر، 1394.
  • طهماسبی جواد؛ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، زیتون، 1388.
  • عباسی، مجید؛ مداخله بشردوستانه و حقوق بین‌الملل، دانشگاه امام صادق(ع)، 1392.
  • فضائلی، مصطفی؛ داوری عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی، شهر دانش، 1387.
  • کاسسه، آنتونیو؛ حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه: اردشیر امیرارجمند و حسین پیران، جنگل، 1387.
  • موسی‌زاده، رضا؛ سازمان‌های بین‌المللی، میزان، 1388.
  • میرعباسی، میرباقر و حسین سادات میدانی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، جنگل، 1384.
  • نوروزی، میثم؛ ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی، مجد، 1393.

   

  ـ مقاله

  • استان، کارستن؛ «معافیت نیروهای حافظ صلح دول غیرعضو دیوان رم از صلاحیت دیوان و ابهامات قطعنامه 1422»، سید حسام‌الدین لسانی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 32، 1384.
  • افتخار جهرمی گودرز و علی حاجیانی؛ «عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 56، بهار 1396.
  • براتی، شهرام؛ «صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین‌المللی، پژوهش حقوق و سیاست»، دوره 5، شماره 9، 1382.
  • جلالی، محمود و سلمان زیلابی؛ «اصل استقلال قضایی در دیوان کیفری بین‌المللی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس تهران، دوره 18، شماره 2، 1393.
  • دارابی‌نیا، مرتضی؛ و فروغی‌نیا، حسین؛ «رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایات تجاوز سرزمینی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 1، 1394.
  • داوید، اریک؛ «دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق»، ترجمه: مصطفی رحیمی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 18و19، 1372.
  • رضایی، پیش‌رباط و فردین قریشی؛ «توسعه صلاحیت شورای امنیت ملل متحد در عمل»، نشریه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، دوره 3، شماره 4، 1390.
  • سلیمی، صادق؛ «ارتباط شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو بازنگری 2010»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 16، شماره 43، 1393.
  • صابر، محمود؛ و ناظریان، حسین؛ 1392، «مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 1393.
  • صفری، سجاد؛ «دادرسی عادلانه»، مجله تعالی حقوق، دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، شماره 15، 1388.
  • موسوی، سید فضل‌الله و وحید بذار؛ «نظارت محاکم بین‌المللی بر شورای امنیت سازمان ملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 54، بهار 1395.

   

  ب) انگلیسی

  • Akande, Dapo, “The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on Al Bashir’s Immunities”, Journal of International Criminal Justice, vol. 7. 2009, doi:10.1093/jicj/mqp034.
  • Cassese, Antonio, “Reflections on International Criminal Justice”, Modern Law Review, vol. 61, No.1, 1998.
  • Cryer, Robert, “International Criminal Law vs. State Sovereignty: Another Round?” EJIL, vol. 16, No. 5, 2005.
  • Cryer, Robert, Friman, Robinson and Elizabeth, An Introduction to International Criminal Law, and Procedure, 2nd ed. (New York: Cambridge University Press, 2010).
  • David P. Forsythe, “Human Rights and US Foreign Policy: Two Levels, Two Worlds”, Political Studies, XLIII, 1995.
  • Greafrath, Bernhard, “Universal Criminal Jurisdiction and an International Criminal Court”, EJIL, vol. 6. 1990.
  • Jain, Neha, “A Separate Law for Peace-keepers: The Clash between the Security Council and the ICC”, European Journal of International Law, vol.16, No. 2, 2005.
  • Keller, Linda M., “The False Dichotomy of Peace versus Justice and the ICC”, Hague Justice Journal, vol. 3, No.1, 2008.
  • Machenzie, Ruth and Sands, Philippe, “International Courts and Tribunals and the Independence of the International Judge”, Harvard International Law Journal, vol. 44, No. 1, 2003.
  • Nasu Hitoshi, “The UN Security Council’s Responsibility and the ‘Responsibility to protect’”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 15, 2011.
  • Oette, Lytz, “Crimes in Darfur before the ICC Five Years on Peace and Justice, or Neither? The Repercussions of the Al-Basher Case for International Criminal Justice in Africa and Beyond”, Journal of International Criminal Justice, No. 8, 2010.
  • Plachta, Michael, “The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the Principle Aut Dedere Aut Judicare”, European Journal of International Law, vol. 12, No. 1, 2001.
  • Safferling, Christiph, Towards an International Criminal Procedure, Oxford: Oxford University Press, 2001.
  • Sang-Hyun, Song, “The Independence of the ICC and Safeguards against Political Influence”, 30 Journal of Separation Science, 15, 2007.
  • Stahn, Carsten, “Between Faith and Facts: By What Standards Should We Assess International Criminal Justice?” 25, LJIL, 2012.
  • Stahn, Carsten, “The Ambiguities of Security Council Resolution 1422(2002)”, European Journal of International Law, 2003, vol. 14, No. 1.
  • Trahan, Jennifer, “The Relationship between the International Criminal Court and the UN Security Council Parameters and Best Practices”, Criminal Law Forum 24, 2013.
  • Terracino, Julio, “National Implementation of ICC Crimes Impact on National Jurisdiction and the ICC”, JICI, 5, 2007.
  • Werner, Wouter G., “Securitization and Judicial Review: A Semiotic Perspective on the Relation between the Security Council and International Judicial Bodies”, International Journal for the Semiotics of Law, vol. 14, 2001.
  • Zappala, Salvatore, “Are Some Peace-keepers Better Than Others? UN Security Council Resolution 14947 (2003) and the ICC”, Journal International Criminal Justice, No. 1. 2003.
  • ICRC. 2010, Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949.