رهیافت دادگاه‌های داخلی پیرامون تحریم‌های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

2 استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)

چکیده

در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه‌های داخلی به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجملة این آرا می‌توان به آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه‌های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه‌ها موارد ادعایی در پرونده‌ها را با لحاظ محدودیت‌ها و موانع ایجادشده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی­ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه‌ها نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از نظام‌های قضایی داخلی به نفع طرف‌های ایرانی استفاده کرد. این‌گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن‌ها در دست نیست، آن‌چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه‌قضایی حاصل از این دعاوی می‌تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست‌اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم‌های اعمال­شده بر ایران درک کنند و آن‌ها را در آیندة روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Domestic Courts Approaches in the Enforcement of the Security Council Sanctions on Iran:Case Study of Singapore, the United Kingdom and the Netherlands

نویسندگان [English]

 • Siamak Karamzadeh 1
 • Abdollah Abedini 2
1 Corresponding Author, Assistant Professor of Law, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran,
2 Assistant Professor, Research Institute for Humanities Research and Development
چکیده [English]

In the pre-JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) era, there were numerous actions brought in certain domestic courts relating to Iranian persons due to sanctions imposed by the United Nations Security Council on Iran. Among these, reference can be made to the judgements issued by the courts of Singapore, the United Kingdom and the Netherlands. These actions provided opportunity to the courts to deal with the issues raised in connection with the restrictions and impediments imposed under the UN Security Council resolutions and the related domestic rules. These judgements suggest how to use the legal mechanism in the national courts in the benefit of the Iranian parties. These cases with no precise statistics regarding the number of the actions, have not been thoroughly considered by the Iranian legal community. The jurisprudence produced through these cases might be of assistance to the Iranian persons which are active in commercial and governmental sections in figuring out the approach taken by various States in dealing with the legal disputes relating to sanctions imposed on Iran, and then taking them into account in their future legal relationship with other States’ public and private sections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • United Nations Security Council
 • Sanction
 • Iran
 • Interpretation
 • Domestic Courts
 • الف. فارسی

  • محبی، محسن و هادی آذری؛ «پاسخ‌هایی جدید به سؤال‌هایی قدیمی: درس‌هایی از آرای کادی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 74، 1395.
  • میرعباسی، سیدباقر و عبدالله عابدینی؛ شورای امنیت و تروریسم: اشارات و تنبیهات محاکم ملی، درجامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن بیست­ویکم، مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، سیدقاسم زمانی (ویراستار)،  شهر دانش، 1392.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Alexander, Kern, Economic Sanctions: Law and Public Policy, Palgrave Macmillan, 2009.
  • Farrall, Jeremy Matam, United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge University Press, 2007.
  • Gowlland-Debbas, Vera, The Security Council and Issues of Responsibility under International Law, Recueil des cours, 2012.

   

  - Articles

  • Kausch, Hans G., “Embargo”, in, EPIL, Vol. 8, Elsevier Science Publishers, 1985.
  • Orakhelashvili, Alexander, “The Impact of The EU’s Unilateral Economic Sanctions on The UN Collective Security Framework”, in, GéostratéGiques n° 40 • 3e trimestre, Les sanctions visant à préserver la non-prolifération nucléaire, 2013.
  • Owen, Mallory, “The Limits of Economic Sanctions under International Humanitarian Law: The Case of the Congo”, TILJ, Vol, 48, 2012.
  • Reisman, Michael and Douglas Stevick, “The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes”, EJIL, Vol, 9, 1998.
  • Wood, Michael C., “The Interpretation of Security Council Resolutions”, Max Planck YB UN Law, Vol. 73, 1998.
  • Zhixiang, Seow, “Interpreting and Applying the UNSC Sanctions on Iran in the Admiralty Context: The Sahand [2011] SGHC 27”, at: http://www.ejiltalk.org/interpreting-and-applying-the-unsc-sanctions-on-iran-in-the-admiralty-context-the-sahand-2011-sghc-27/#more-3296.

   

  - Reports and Instruments

  • Consolidated List of Financial Sanctions Targets in The UK, Last Updated: 29/07/2013.
  • Constitutional Reform Act 2005.
  • Counter-Terrorism Act 2008.
  • Hollenberg, Stephan, “Report and Analysis of the Judgment “Netherlands v A and ors, Appeal, Decision No LJN: BX8351”, ILDC 1959 (NL 2012), 14th December 2012, Supreme Court.
  • Hollenberg, Stephan, “Report and Analysis of the Judgment A and ors v Netherlands (Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Education, Culture, and Science), First Instance Judgment.
  • International Emergency Economic Powers Act of 10 September, 2008.
  • Interpretation Act, (Original Enactment: Act 10 of 1965) Revised Edition 2002.
  • Iran (Financial Sanctions) Order 2007, available at: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/281/contents/made
  • The United Nations (Sanctions – Iran) Regulations 2007 (S 105/2007).
  • United Nations Act 1946, available at: http://www.legislation.gov.uk/ ukpga/Geo6/9-10/45/contents.

   

  - Case Law

  • A and ors v Netherlands (Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Education, Culture, and Science), First instance judgment, LJN: BL1862/334949; ILDC 1463 (NL 2010) 3 February 2010, Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, available at: http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
  • Appeal; Netherlands (Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Education, Culture and Science) v A and ors, LJBQ4781, 26 April l 2011.
  • Asylum Case (Colombia v. Peru), I.C.J Reports 1950, p. 402.
  • Bank Mellat (Appellant) v Her Majesty's Treasury (Respondent) (No. 2), para. 12.
  • Bank Mellat v Council of the European Union, v European Commission [2013] EUECJ T‑496/10 (29 January 2013).
  • Bank Saderat Iran v Council of the European Union, v European Commission [2013] EUECJ T-494/10 (05 February 2013).
  • Bank Sina v Council of the European Union, v European Commission [2012] EUECJ T‑15/11 (11 December 2012).
  • C-213/89 Factortame I [1990] ECR I-2433.
  • Case 6/64, Falminio Costa v. ENEL [1964] ECR.
  • Frontini v. Ministero delle Finanze [1974] 2 CMLR.
  • Netherlands v A and ors, Appeal, Decision No LJN: BX8351, ILDC 1959 (NL 2012), 14th December 2012, Supreme Court [HR], Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, available at: http://opil.ouplaw.com/ home/ORIL
  • Netherlands v A and ors, Appeal, Decision No LJN: BX8351, ILDC 1959 (NL 2012), 14th December 2012, Supreme Court, op.cit, para. 3.6.2.
  • The “Sahand” and other applications [2011] SGHC 27, available at: http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-law/ high-court-judgments/14452-the-ldquo-sahand-rdquo-and-other-applications- 2011-sghc-27

   

  - Websites

  • http://app.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgID=43.
  • http://news.sciencemag.org/2010/02/court-rebukes-dutch-policy-iranian-scientists.
  • http://vorige.nrc.nl/international/article2475111.ece/Boycott_banning_Iranians_from_Dutch_nuclear_sites_overturned.
  • http://www.iraansestudenten.nl/docs/KNAW_letter_Iranian_students.pdf
  • http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/281/pdfs/uksi_20070281_en.pdf
  • http://www.nytimes.com/2013/06/20/world/europe/british-court-rules-against-sanctions-on-iranian-bank.html?_r=1&.
  • http://www.supremecourt.gov.uk/about/role-of-the-supreme-court.html
  • http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2011_0040_Judgment.pdf
  • http://www.supremecourt.gov.uk/docs/supreme-court-and-the-uks-legal-system.pdf
  • www.internationallaw.ir.