نظام‌های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین‌المللی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

در داوری تجاری بین‌المللی طرفین می‌توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله «اداره ادله» توافق کنند. در‌صورتی‌که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می‌توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می‌شود، ماهیت و ویژگی‌های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش‌های تفتیشی و اتهامی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Adversarial and Inquisitorial Models in International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi 1
  • Shahab Jafari Nadoushan 2
چکیده [English]

In the absence of any provision by the parties regarding the active or passive role of the arbitrators in international commercial arbitration (which is often the case), the arbitral tribunal enjoys absolute discretion to how to organize the arbitration procedure including the selection between the adversarial or inquisitorial approaches. The crucial point is that the foregoing discretion is not tantamount to the arbitrary application of adversarial or inquisitorial methods in dispute settlement procedures. Despite what may be perceived at first glance from the abovementioned point concerning the absolute discretionary power of arbitrators in procedural matters, the nature and the characteristics of commercial arbitration is mostly consonant with the adversarial practice and the application of inquisitorial method in commercial arbitration should be considered as an exception. When it comes to the details and subtleties of the arbitration procedure, most of the arbitral tribunals are inclined to apply a mixed of adversarial and inquisitorial techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Commercial Arbitration
  • The Role of Arbitrator
  • Adversarial
  • Inquisitorial
  • Arbitral Proceedings