ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق‌ و‌ علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 نویسنده مسئول، دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق‌ و‌ علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

از سال 1979 تاکنون دولت امریکا در حال اجرای برنامه‌ای به نام برنامه آزادی دریانوردی ایالات متحده است. هدف این برنامه، مقابله با ادعاهای دریایی کشورهای ساحلی است که از نظر امریکا مغایر حقوق بین‌الملل دریاها است. برنامه آزادی دریانوردی دارای دو بُعد سیاسی‌ـ‌حقوقی و نظامی است. بُعد سیاسی‌ ـ حقوقی این برنامه، گذشته از دیپلماسی حقوقی در زمینه حقوق دریاها، در قالب اعتراض رسمی به ادعاهای دریاییِ موردنظر نمایان می‌شود. اما در اجرای بُعد نظامی برنامه آزادی دریانوردی، نیروی دریایی امریکا علیه کشورهایی که به ادعاهای دریایی آن‌ها اعتراض شده، اقداماتی انجام می‌دهد که اصطلاحاً «اقدام عملیاتی» خوانده می‌شود تا از این رهگذر، ادعای دریایی مورد اعتراض به‌طور عملی به چالش کشیده شود. یکی از اهداف اصلی برنامه، آزادی دریانوردی ایران است که تاکنون بیشترین اقدامات عملیاتی علیه آن انجام شده است. برای واکنش به اقدامات عملیاتی در مواردی، کاربرد زور مجاز بوده و اعتراض دیپلماتیک به هرنوع اقدام عملیاتی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and the United States Freedom of Navigation Program

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Ranjbarian 1
 • Sassan Seyrafi 2
چکیده [English]

Since 1979, the United States has conducted a program named the U.S. Freedom of Navigation (FON) Program that seeks to counter the supposedly excessive maritime claims of coastal states around the world. These are maritime claims that the United States considers inconsistent with the law of the sea as reflected in The United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS). The FON Program combines diplomatic protest and so-called operational assertions by U.S. naval air forces to challenge excessive maritime claims. Among the coastal States that have been challenged by FON operational assertions, Iran has been targeted most frequently. FON operational assertions can, in some cases, make permissible the defensive use of force. It is also necessary that Iran lodges a diplomatic protest against the United States each and every time such assertions are carried out against her.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Freedom of Navigation Program (FPN)
 • Law of the Sea Convention
 • Operational Assertion
 • Iran’s Maritime Areas Act
 • United State Protest Note
 • Innocent Passage in the Territorial Sea
 • Straight baselines
 • Transit Passage through the Strait of Hormuz
 • Military Activities in the Exclusive Economic Zone