متروک ماندن معاهدات بین‌المللی، ورای عهدنامه 1969 وین

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عنوان متروک‌ماندن که در برخی نظام‌های ملی درمورد متروک‌شدن قوانین نیز اعمال می‌شود، در حقوق بین‌الملل به حالتی اطلاق می‌شود که معاهده‌ای در برهه‌ای از زمان بلااستفاده مانده و مقارن با آن، عرفی در آن خصوص، ظهور می‌کند که چون نمی‌توان به عرف و معاهده به‌طور هم‌زمان عمل کرد، اجرای معاهده متوقف می‌شود. اکنون سؤال این است که در چنین وضعیتی آیا می‌توان گفت که معاهده مزبور، خاتمه یافته است. با توقف اجرای معاهده می‌توان از اختتام آن سخن گفت. هرچند کنوانسیون حقوق معاهدات، متروک‌ماندن معاهده را راهی برای اختتام ندانسته است، هم دکترین و هم رویه قضایی و هم رویه عملی دولت‌ها آن را بر علل اختتام معاهدات افزوده‌اند. ازآنجایی‌که عرف به‌عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل در ردیفی یکسان با معاهده قرار می‌گیرد، به نظر می‌آید که درصورتی‌که به‌درستی و با اجتماع شرایط لازم شکل گیرد، بتواند با معاهده به مبارزه برخاسته و آن را از دایره اجرا خارج کند. این واقعه را می‌توان با عامل رضایت ضمنی تابعانِ دخیل در شکل‌گیری آن، توجیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desuetude of International Treaties, Beyond 1969 Vienna Convention

نویسندگان [English]

  • Masoud Raei 1
  • Seyyed Ali Hosseini Azad 2
1
2
چکیده [English]

Desuetude of treaties in International Law means that a treaty is useless in specific periods of time and there appears a contrary custom against the treaty. Since the said treaty and the contrary custom cannot be performed simultaneously, the treaty will no longer be in use and the treaty will such be terminated. Although the Vienna Convention on the law of treaties, 1969  has not considered the desuetude of treaties as a way of termination, legal doctrines, case law and the state practice have added this to the causes of termination. Since the custom as one of the sources of international law bears the same position as treaty, it seems that, if the custom is formed correctly and in conformity with the required conditions, the treaty can be challenged and incapacitated encountering with such a customary rule. This may be justified with the implicit consent of the relevant subjects of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International treaty
  • International custom
  • Desuetude
  • Termination
  • Consent
  • Vienna Convention