جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبرتروریسم

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با گسترش ارتباطات، تبادل اطلاعات از طریق ابزارهای کارآمد با حداکثر سرعت، دقت و با صرف کمترین وقت و هزینه، ضروری است. فضای مجازی این نقش را به‌خوبی ایفا کرده است اما به‌طور حتم، چنین فضای پرمخاطبی، مخاطرات پیچیده‌ای را نیز به ‌دنبال دارد. سایبر‌ترورسیم، یکی از این مخاطرات و از اشکال تروریسم بین‌المللی است که به‌منظور دستیابی به اهداف خود، امکان آسیب‌رسانی جدی به سامانه‌های زیرساختی و حیاتی کشور مورد هدف، ایجاد تهدیدات هسته‌ای یا هر چیزی که قابلیت تبدیل‌شدن به سلاح کشتار جمعی را داشته باشد، در بردارد. از سوی دیگر، ازآنجایی‌که رعایت حقوق بشر به‌ویژه تأمین حق آزادی و امنیت فردی، حتی برای متهمین و مجرمین تروریستی ازجمله وظایف ذاتی دولت‌ها است، در مبارزه با تروریسم، دولت‌ها برای مراقبت از منافع عمومی، محدودیت‌هایی وضع می‌کنند که نقض آن، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب می‌شود. بااین‌حال، تعهد و تکلیف دولت به‌منظور حفظ و حمایت از حقوق عمومی، نه‌تنها وظیفه هر دولتی است، بلکه ملاکی برای سنجش میزان پایبندی دولت‌ها در تعهد به پیشگیری از وقوع نقض حقوق بشر نیز محسوب می‌شو‌د. مسلماً دولت‌ها نیز در اعمال این حقوق و تکالیف، محدودیت‌هایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Human Rights in the Fight against Cyber-Terrorism

نویسندگان [English]

  • Gholamali Ghasemi 1
  • Sajjad Bagherzadeh 2
1
2
چکیده [English]

By the development of communication, the exchange of information through efficient tools with maximum speed, accuracy, minimum time and cost allocation is inevitable. Cyberspace plays this role well but complex risks such as cyber-terrorism may arise in such a popular environment. In order to achieve its goals, cyber-terrorism as a form of international terrorism may impose serious harm on the vital infrastructures of the targeted state including nuclear threats or anything which bears the potential to become weapons of mass destruction. On the other hand, the observance of human rights, particularly providing the right to freedom and security, even for the terrorist suspects and offenders are among the inherent duties of states. To protect the public interest in combating terrorism, states have attempted to impose restrictions which are considered as violation of their obligations regarding the privacy policy. Nevertheless, the obligation to preserve and protect the public rights are not only the duty of states, but also the criteria to measure their compliance with the obligation  to prevent the violation of human rights. States have also been restricted in the exercise of these rights and obligations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Cyber-terrorism
  • Cyberspace
  • Right to Freedom and Security
  • Communications Privacy