آثار بزه‌دیده‌شناسی بر حق مشارکت بزه‌دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویه دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

حقوق بزه‌دیده از مهم‌ترین موضوعات نظام دادرسی کیفری نوین است. در این نظام تلاش می‌شود که جایگاه بزه‌دیده تقویت شود. یکی از ابعاد این تقویت جایگاه، اجازه مشارکت بزه‌دیده در دادرسی‌های دیوان کیفری بین‌المللی است. در ماده 68 اساسنامه رم، اجازه این مشارکت داده شده است، ولی این مجوز مربوط به مرحله دادرسی است. برای اولین‌بار، شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، شرکت بزه‌دیده را در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجاز اعلام کرده است. این رویه دیوان کیفری بین‌المللی، نقطه‌عطفی در دسترسی بزه‌دید‌گان به عدالت و رفتار منصفانه بر اساس آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی حمایتی است. قضات دیوان کیفری بین‌المللی با تفسیر موسع از ماده (3)68 اساسنامه به حمایت از اجرای دستاوردهای بزه‌دیده‌شناسی حمایتی بر مشارکت هرچه بیشتر بزه‌دیده از مراحل ابتدایی تحقیقات، روی خوش‌ نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Victimology on Victim’s Right to Participation in Preliminary Examination Stage in Light of International Criminal Court’s

نویسنده [English]

  • Javad Salehi
چکیده [English]

The rights of victims are considered as significant issues in the new system of criminal proceedings. This organization tries to promote victims' standing. One of the reflections of such promotions is the victim’s participation in the International Criminal Court hearing. Although this participation is permitted under article 68(3) of the Rome Statute, but it only belongs to the hearing phase. Preliminary examination chamber of International Criminal Court for the first time allows victims to participate in preliminary examination stage. This procedure of International Criminal Court is a turning point in victim’s access to justice and fair treatment based on assistance-oriented victimology. Judges of International Criminal Court with maximal interpretation of article 68(3) of the Rome Statute accept achievements of assistance-oriented victimology for the more participation of victims in preliminary examination stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights of Victims
  • Assistance-Oriented Victimology
  • International Criminal Court
  • Victims' Participation in Preliminary Examination