بررسی چالش‌های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز

چکیده

تالاب‌ها ازجمله ارزشمندترین زیست‌بوم‌های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این زیست‌بوم‌ها، جامعه بین‌المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب‌های بین‌المللی در سال 1349 هجری شمسی رهنمون ساخت. این کنوانسیون ازجمله مهم‌ترین معاهدات زیست‌محیطی و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب‌هاست که همه دولت‌های عضو ازجمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب‌ها می‌کند. تالاب انزلی، یکی از تالاب‌های مهم ایران است که در فهرست کنوانسیون رامسر قرار گرفته است. باوجود تعهد مزبور، تالاب انزلی بنا به دلایل متعددی ازجمله ریختن فاضلاب‌های شهری، کشاورزی و صنعتی، نوسانات سطح آب دریای مازندران، واردشدن گونه گیاهی غیربومی و هرز آزولا و ساخت جاده کنارگذر بندر انزلی در خطر نابودی است که موجب شده این تالاب در فهرست مونترو (فهرست تالاب‌های در معرض انقراض) قرار گیرد. لذا در این پژوهش، ضمن بررسی چالش‌های زیست‌محیطیِ پیش روی تالاب انزلی، تلاش شده تا راهکارهای حقوقی و غیرحقوقی برای حل این‌گونه تهدیدات در چارچوب کنوانسیون، بررسی شود. ازجمله مهم‌ترین این راهکارها برای حل مشکلات تالاب انزلی، می‌توان به تحقق اصل توسعه پایدار، انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی، استفاده معقول از تالاب انزلی و اتخاذ رویکرد زیست‌بومی اشاره کرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد که برای حفاظت پایدار از تالاب انزلی، ضرورت دارد که این راهکارها به‌طور کامل به اجرا گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Study of Anzali Lagoon in the Framework of Ramsar Convention:Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Farhad Talaei 1
  • Ehsan Daryadel 2
1
2
چکیده [English]

Wetlands are among the most valuable ecosystems on the Earth. The need for protection of these ecosystems has made the international society to conclude the Ramsar Convention for the Conservation of International Wetlands in 1971. This convention as one of the most important environmental treaties and the only existing particular treaty concerning the protection of wetlands, urges all member states including Iran, to use wetlands wisely. Anzali Lagoon is one of Iran’s wetlands of international importance included in the Ramsar List. Despite this commitment, Anzali Lagoon is exposed to eradication and degrading due to various reasons such as the discharge of urban, agricultural and industrial wastes, fluctuations of water levels in Caspian Sea, introduction of alien invasive plant species of Azula, and construction of bypass road in the Anzali Port which resulted in the inclusion of this wetland in the Montreux Record (list of endangered wetlands). While this paper pays close attention to the environmental challenges facing the Anzali Lagoon, it examines and analyzes legal and non-legal mechanisms to resolve such issues in the framework of the Ramsar Convention. These mechanisms include, but not limited to, realization of sustainable development, environmental impact assessment, wise use of Anzali Lagoon wetlands, and ecosystem-based approaches. This paper concludes that for sustainable conservation of the Anzali Lagoon, it is necessary to implement these mechanisms completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali Lagoon
  • Protection and Conservation
  • Ramsar Convention
  • Legal and Non-Legal Mechanisms
  • Sustainable development
  • Wise Use
  • Ecosystem-Based Approach