اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستری

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده‌ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین‏المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین‌المللی به‌کرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت‏های مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار داده‌اند. دیوان بین‏المللی، با استفاده از ظرفیت قاعده‏سازی اصل انصاف در حل‌و‌فصل دعاوی، نقش مؤثری در عینیت‌یافتن برخی از مصادیق انصاف در حقوق بین‏الملل داشته و در فرایند تفسیر، گاه از اصل کلی انصاف، استنباط‌های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای انصاف و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر، با تجزیه و تحلیل بعضی از رویه‌های دیوان بین‌المللی، ظرفیت‌های اصل کلی انصاف به‌ویژه ظرفیت قاعده‌سازی آن در راستای توسعه حقوق بین‌الملل و پویایی آن مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Equity and Its Lawmaking Capacity in the Jurisprudence of the International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi 1
  • Azam Amini 2
چکیده [English]

The principle of equity in international law is of multi-dimensional and complex nature always being debated in the international legal doctrine. However, the International Court of Justice has played a significant role in the determination of the examples of this principle. While interpreting the relevant rules, the court has sometimes made effective inferences which are very helpful to understand the content of the principle of equity and its legal standards. The principle of equity has been reflected in the jurisprudence of ICJ and the opinion of Judges in various forms. The purpose of this article is to elaborate this variety by analyzing the decisions of ICJ containing arguments on equity. The main question is to determine the capabilities of the principle of equity in developing international law and maintaining its dynamic nature particularly its law making capacity in order to develop international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equity
  • Equitable principles
  • General Principles of Law
  • Estoppel
  • Good Faith