دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاهها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت به‌عنوان یکی از ویژگی‌های حاکمیت دولت‌ها از مباحث مهم حقوق بین‌الملل عمومی است. معاهدات و رویه‌قضایی بین‌المللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاه‌های داخلی کشورها ملزم‌اند از هرگونه قاعده آمره در حقوق بین‌الملل عمومی در موضوع صلاحیت تبعیت کنند. اما در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ‌گونه قاعده الزام‌آور درباره محدوده صلاحیت مدنی دولت‌ها وجود ندارد و برخی قواعد مطروحه در منابع حقوق بین‌الملل عمومی چنان وسیع است که می‌تواند برای توجیه هرگونه ادعای صلاحیت توسط دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public International Law Achievements in Area of Forums Conflict

نویسنده [English]

  • Reza Maghsoody
چکیده [English]

Jurisdiction as a feature of sovereignty is prevailing in both Public and Private International Law debates. Treaties, international precedents and international customs are sources of each of the two branches, and domestic courts are bound to follow every binding rule in jurisdictional subjects. Public International Law though, has no binding rule encompassing the scope of states’ civil jurisdiction. Some prominent rules in Public International Law sources are so extensive that they can justify any jurisdictional claims by the states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisdiction
  • Territorial Jurisdiction
  • Extraterritorial Jurisdiction
  • Sovereignty
  • International Law