مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین‌الملل انرژی

نویسنده

استادیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

توسعه پایدار، مفهومی است که نزدیک به سه دهه پیش، کمیسیون برونتلند آن را طرح کرد و اکنون در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل رسوخ نموده است. توسعه پایدار با ابعاد سه‌گانه خود یعنی توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه زیست‌محیطی، حقوق بین‌الملل انرژی را نیز به‌تدریج تحت ‌تأثیر قرار داده است. در بستر این تحولات، مفهوم انرژی پایدار مطرح شده که عمدتاً محل چالش توسعه اقتصادی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است. جامعه بین‌المللی در تضمین دست‌یابی به توسعه پایدار در حوزه انرژی با چالش اساسی افزایش میزان دسترسی به انرژی‌های کارآمد و تجدید‌پذیر مواجه است؛ چالشی که حقوق بین‌الملل انرژی، علی‌رغم توسعه‌های مطلوب، تابه‌‌حال نتوانسته آن را حل نماید. شرایط پیش رو همگی مؤید این است که استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی می‌تواند در آینده، مفهوم انرژی پایدار را محقق سازد. دست‌یابی به این هدف، مستلزم اتخاذ برخی اصول راهبردی و ترسیم الگوی واحد توسعه در حوزه انرژی است که بعضی نهادهای بین‌المللی، آن را به‌صورت طرح جامع ارائه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Sustainable Development in the Context of International Energy Law

نویسنده [English]

  • Hojjat Salimi Turkamani
چکیده [English]

<p align="justify">Legal regime of nuclear non-proliferation imposes upon the IAEA the obligation to ensure the full protection of confidential nuclear information offered by member states. Implementation of mutual obligations requires each party to adhere to its obligations, but the IAEA seemingly is willing to receive more information and broadly monitor Iranian nuclear activities, instead of giving due consideration to the latter's right to have its sensitive information secured. Therefore, recent years have seen daunting challenges, with Iran's concerns have not been sufficiently fulfilled. Violation of the obligation to ensure the full protection of confidential information together with prejudicing the credibility of the non-proliferation verification regime raises the IAEA's responsibility towards Iran and gives it the right to take self-help measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Atomic Energy Agency
  • United Nations Security Council
  • Legal Regime of Non-proliferation
  • Obligation to Protect Nuclear Information
  • Iran's Confidential Information
  • International Responsibility