جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

از اوایل دهه هفتاد شمسی یکی از شیوه‌ها و سازوکار‌های حقوقی و قراردادی رایج جهت تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بوده است. علت این امر علاوه‌بر امکان جلب و جذب سرمایه‌گذاری، وجود الزامات و محدودیت‌های قانونی بوده است. بر این اساس، این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی و قراردادی قراردادهای مذکور، آن را با نوع دیگری از قراردادهای بالادستی صنعت نفت دنیا موسوم به قراردادهای مشارکت در تولید مقایسه می‌نماید تا ماهیت حقوقی و جایگاه این دو تأسیس قراردادی را علی‌رغم وجود الزامات قانونی و محدودیت‌های پیش‌گفته روشن نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Buy-Back Contracts in Iran’s Upstream Oil and Gas Projects and Its Comparison with Production Sharing Contracts

نویسندگان [English]

  • Mehdi Montazer 1
  • Seyed Nasrollah Ebrahimi 2
چکیده [English]

<p align="justify">For almost twenty years, Buy-Back Contracts have been regarded as one of the most legal and contractual mechanisms in dealing with the upstream oil and gas projects in Iran. These contracts have enabled the country not only to attract foreign investments but to address the legal impediments envisaged in the Constitution of Iran, and to restrict the upstream contracts to only contracts that observe the sovereignty of the government and also to maintain the title of the oil and gas to the nation of Iran. This Article while dealing with the various types of Buy-Back Contracts in Iran’s upstream oil and gas projects, will endeavor to compare those contracts with other types of upstream contracts, namely, Production Sharing Contracts, which are exercised by other nations in oil and gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy-Back Contracts
  • Production Sharing Contracts
  • Upstream Section of Oil and Gas
  • Capital Costs
  • Non-Capital Costs
  • Petroleum Operation
  • Foreign Investment