بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه

2 نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین‌الملل

چکیده

از زمانی که روند تأیید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارائه به دوایر خارجی به‌عنوان یک مسئله مطرح شده است ضرورت بررسی الحاق ایران به «کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه» نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفته است. شایان ذکر است که ضرورت وجودی کنوانسیون 1961 لاهه، ناشی از تمایل دولت‌ها به مختصر‌نمودن فرایند تأیید از طریق لغو ضرورت تصدیق اسناد عمومی بیگانه توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی بوده است. با الحاق به این کنوانسیون، ضرورت مراجعه به نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی خارجی در کشورها منتفی می‌شود. این امر می‌تواند خود منبعی درآمدزا برای مرجع یا مراجع صلاحیت‌دار داخلی صادر‌کنندة «تأییدیه» و مانعی برای نمایندگی‌های خارجی جهت کسب درآمد از اتباع ایرانی باشد. این نوشتار ضمن تشریح مطرح‌‌شدن روند تأیید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارائه به دوایر خارجی به‌عنوان یک مسئله، ضرورت بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مذکور را بررسی و در پایان، راهکارهایی را به‌منظور بسترسازی مناسب برای اجرای مؤثر آن ارایه می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Accession of the Islamic Republic of Iran to the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (1961)

نویسندگان [English]

  • Aramesh Shahbazi 1
  • Mohammad Ghorbanpour 2
1
2
چکیده [English]

<p align="justify">Since the process of legalizing domestic documents before producing them to the foreign departments has become an issue, serious efforts have been made concerning the necessity of the examination of the Islamic Republic of Iran’s accession to the title Convention. The reason behind the importance of this convention is the willingness of states to shorten the legalizing process through abolishing the requirement of the foreign public documents to be certified by the diplomatic and consular agencies. Accession to this convention makes reference to the foreign consular and diplomatic agencies unnecessary and brings incomes for the competent domestic authorities while barring incomes for foreign agencies. This paper while explaining the certification and legalization of the domestic documents for reference to the foreign departments as an issue seeks to explore the necessity of Iran’s accession to this convention. Finally, it puts forward some solutions to set the scene for its effective implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hague Convention 1961
  • Accession
  • Islamic Republic of Iran
  • Abolishing
  • Legalization
  • Foreign Public Documents