مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه‌های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به‌طور مکرر نادیده گرفته‌اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان برای نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط آلمان نازی، اتخاذ اقدامات اجرایی در رابطه با اموال آلمان در ایتالیا (ویلا ویگونی) و همچنین با لازم‌الاجرا دانستن آرای دادگاه‌های یونان در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه در یونان توسط آلمان نازی در دادگاه‌های ایتالیا، تعهد خود را به رعایت مصونیتی که آلمان طبق حقوق بین‌الملل از آن برخوردار است، نقض کرده است. این تحقیق در‌ صدد بررسی جوانب مختلف این رأی و انتقادات وارد بر آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign State Immunity in National Courts in Light of Judgment of International Court of Justice in the Case Concerning Jurisdictional Immunity of the State (Germany v. Italy)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi 1
  • Rahmat Allah Farrokhi 2
  • Khadijeh Javadi Sharif 2
چکیده [English]

On 3 February 2012, the International Court of Justice (ICJ) reached to conclusion in the Jurisdictional Immunity of the State (the case of Germany versus Italy). This recourse as stated by Germany in its application was the only remedy available to Germany in its quest to put a halt to the unlawful practice of the Italian courts, which infringed its sovereign rights by repeatedly disregarding the jurisdictional immunity of Germany as a sovereign State. In this judgment, the ICJ studied several aspects of the customary rule of state immunity and stated that the Italian Republic has violated its obligations to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich, taking measures of constraint against German State property situated in Italian territory (Villa Vigoni) and declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts based on violations of international humanitarian law committed in Greece by the German Reich. This article tries to discuss the various aspects of this judgment from a critical viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • Jurisdictional Immunity
  • Customary Law
  • jus cogens
  • International humanitarian law