بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

2 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود

3 کارشناس ارشد رشته حقوق تجارت بین‌الملل

چکیده

یکی از مسائلی که در مقررات اعتبارات اسنادی نادیده گرفته شده و کمتر راجع به آن بحث شده است، مسئله واگذاری عواید اعتبارات اسنادی می‌باشد که معمولاً ذیل انتقال اعتبار اسنادی مورد بحث واقع شده است و اندکی با آن تفاوت دارد. در این مقاله سعی بر این است که با استفاده دقیق از عبارات واگذاری و انتقال در جای خودشان، تفاوت موجود روشن شود. روش تحقیق نیز توصیفی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. ساختار مطالب بدین‌گونه است که ابتدا جایگاه واژگانی که در تحقیق استفاده شده است به‌درستی تعریف می‌شوند. سپس دلایل، روند، شیوه‌ها، شرایط، فواید و معایب واگذاری، و در آخر واگذاری عواید در مقررات و کنوانسیون‌های موجود بانکی بررسی شده و مقایسه‌ای نیز بین قوانین صورت ‌گرفته است. این تحقیق برای کسانی که خواستار واگذاری عواید هستند شامل تولید‌کنندگان، صادرکنندگان، بانک‌داران و دانشجویان مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Assignment of Proceeds in Letters of Credit (UCP500, UCP600, ISP98, URDG758, UCC) and The United Nations Convention on Independent Guarantees and Standby Letter of Credits

نویسندگان [English]

  • Ghafour Khoeini 1
  • Hossein Ghorbanian 2
  • Amirhossein Pilavari Sattari 3
1
2
3
چکیده [English]

One of the questions that has been ignored in Letter of Credit is a problem of assignment of proceeds in Letter of Credit that has been discussed generally below the transfer of LC subject, but has differed with it. So in this Article, the author has tried to use the words assignment and transfer exactly in their place to clear the existent differences. At first, the writer’s hypothesis was that, they are the same but after conducting more research, this hypothesis has been rejected. The method of research is descriptive and has been gathered in library way. The structure of subjects is that at first, terminological place used in this research is defined exactly, then reasons, processes, ways, conditions, advantages and disadvantages of assignment are studied and after that the assignment of proceeds is examined in existing bank provisions, i.e. UCP500, UCP600, UCC, ISP98, URDG and United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit and Finally a comparison is made between them. This research will be useful for those demanding the assignment of proceeds including producers, exporters, bankers and students of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assignment
  • Transfer
  • Letter of Credit
  • Proceeds
  • Transferee Beneficiary