پدیدۀ دولت‌هایِ در‌حال‌غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین الملل

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

آثار زیان‌بار تغییر اقلیم می‌تواند تهدید منحصر‌به‌فردی را متوجه تمامیت سرزمینی دولت‌ها کرده و مفهوم کنونی دولت‌بودن را با مشکلات جدید و جدّی رو‌به‌رو سازد. امروزه خطر به‌زیر‌آب‌رفتن سرزمین دولت‌های جزیره‌ایِ کوچک و کم‌ارتفاع در نتیجۀ افزایش سطح آب دریاها به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم و مخرّب تغییر اقلیم مطرح است. البته طبق برخی پیش‌بینی‌ها تغییر اقلیم می‌تواند حتی پیش از به‌زیر‌آب‌رفتن سرزمین‌های مذکور با غیرقابل‌سکونت‌نمودن آن‌ها به مهاجرت اجباری جمعیت از سکونت‌گاه‌های خود منجر شود. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان قرن حاضر، تعدادی از دولت‌های جزیره‌ای کوچک و کم‌ارتفاع مانند توالوو، کیریباتی، جزایر مارشال و مالدیو به‌طور کامل غیرقابل سکونت خواهند شد. با توجه به اینکه بر طبق موازین حقوق بین‌الملل، سرزمین و جمعیت در زمرۀ معیارهای اصلی دولت‌بودن به شمار می‌آیند، سؤال اساسی آن است که دولت‌های مذکور با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهند بود. مقالۀ حاضر در صدد است ضمن بررسی علمی موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن، به تبیین چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم و به‌طور خاص، افزایش سطح آب دریاها بر حقوق بین‌الملل حاکم بر دولت‌بودن بپردازد. به‌علاوه در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین وضعیت حقوقی دولت‌هایی که با تهدید موجودیت خود به‌عنوان دولت مواجه‌اند، راهکارهایی برای حفظ شخصیت حقوقی دولت‌هایی که سرزمین خود را در نتیجۀ افزایش سطح آب دریاها از دست می‌دهند ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal Challenges of Disappearing States from an International Law Perspective

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Ranjbarian 1
  • Nafiseh Arghandehpour 2
1
2
چکیده [English]

The adverse effects of climate change could pose a unique threat to the territorial integrity of states as well as a new and serious challenge to the very notion of statehood. This threat is the danger of submergence of the whole territory of the low-lying small island states due to sea-level rise as one of the direct and adverse effects of climate change. According to some predictions, even before the total disappearance of the low-lying small island states, climate change may render those territories completely uninhabitable and result in the forced migration of the populations from their lands. Consequently, some experts believe that by the end of this century, a number of low-lying small island states such as Tuvalu, Kiribati, the Marshall Islands and the Maldives may be rendered totally uninhabitable. Considering the fact that territory and population are among the principal criteria for statehood in international law, the most fundamental question is the continued statehood of these entities. This article is an attempt to examine the scientific basis of climate change and its consequences and explain the challenges caused by sea-level rise to the international law on statehood. It also seeks to consider the legal status of the disappearing states and puts forward some solutions for preserving their international legal personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • disappearing states
  • loss of territory
  • statehood
  • United Nations
  • International Law