تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حقوق مسئولیت بین‌المللی، شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است که به اصول و قواعد حاکم بر فعل یا ترک‌ فعل‌های متخلفانه بازیگران بین‌المللی و لزوم جبران خسارات ناشی از آن می‌پردازد. حقوق مسئولیت بین‌المللی به‌عنوان قواعد ثانوی حقوق بین‌الملل اصولاً زمانی پای به عرصه وجود نهاد که قواعد اولیه حقوق بین‌الملل در روابط میان دولت‌ها محصور شده بود و بازیگران غیردولتی، صرفاً زیاندیده اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دولت‌ها قلمداد می‌شدند. عدم التزام عاملان غیردولتی به قواعد اولیه حقوق بین‌الملل، طبعاً انتساب مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض آن قواعد اولیه به آن‌ها را منتفی می‌ساخت؛ اما اینک عصر دیگری است. در اثر تحولات بین‌المللی مختلف، از یک سو عاملان غیردولتی به‌ویژه جدایی‌طلبان به بسیاری از قواعد اولیه حقوق بین‌الملل ملتزم شده‌اند و از سوی دیگر با جابه‌جایی نقش‌های سنتی در روابط بین‌الملل و علی‌الخصوص افزایش درگیری‌های داخلی، ضرورت بازنگری در جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق مسئولیت بین‌المللی جلب توجه می‌کند. امروزه بازیگران غیردولتی فقط زیاندیده نقض حقوق بین‌الملل نیستند، بلکه در موارد بسیاری به نقض حقوق بین‌الملل نیز مبادرت ورزیده‌اند. مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان در جریان مخاصمات جدایی‌طلبانه علیه دولت مرکزی از این دست است که در سه سطح جدایی‌طلبان موفق در تشکیل کشور، جدایی‌طلبان ناموفق در تشکیل کشور و افراد خصوصی همراه جدایی‌طلبان قابل بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extension of International Responsibility Regime to Non-State Actors with Emphasis on Secessionists

نویسندگان [English]

  • Seyed Ghasem Zamani 1
  • Seyed Yasser Ziaee 2
1
2
چکیده [English]

The law of international responsibility is one of the branches of international law which deals with the principles governing international actors to stop wrongful acts and to compensate for the damages. The law of international responsibility was born when international law was limited to interactions of states, and non-state actors were seen just as the victims of states wrongful acts. At present, classic roles in international relationships have changed, and an increasing tendency in internal wars makes it important to review non-state actors' status in light of the law of international responsibility. Nowadays, non-state actors are not only victims of international law, but also violate international law themselves. The current study shows the possibility of raising international responsibility of non-state actors and explain it on international responsibility of secessionists. Secessionist insurgents as the main cause of non-international armed conflicts are prone to violate international law especially humanitarian law. Furthermore, contrary to the past studies, which concerned claims against states, this study is an attempt to assess the possibility of bringing a claim against the secessionists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law of Responsibility
  • Non-state Actors
  • Insurgents
  • Secessionists
  • Responsibility of Military and Civil Superior
  • Humanitarian Law