توسعه حقوق بین‌المللی کیفری بر پایه جرم ‏انگاری ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون

نویسنده

نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه

چکیده

ازدواج‌های اجباری از جمله جرائم ناشی از خشونت جنسی هستند که در شماری از مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان واقع شده‌اند. با وجود این، وجه تمایز این جرم از سایر جرائم جنسی، آن گونه که توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه برای سیرالئون در قضیه«بریما، کامارا و کانو» مورد تأیید قرار گرفت، تحمیل وضعیت تأهل بر یک یا هر دو طرف، برخلاف اراده آن‌ها است؛ به‌طوری‌که این وضعیت منجر به اتخاذ غیرارادی تعهدات ناشی از یک رابطه شبه ازدواج و تحمیل رنج بدنی و روانی ملازم با آن بر قربانی این‌گونه ازدواج‌ها می‌گردد. عناصر تشکیل‌دهنده ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت براساس حقوق بین‌الملل عرفی، مؤید آن است که این جرم هم در ماهیت و هم از حیث درجه صدمه وارد شده به قربانی با سایر مصادیق جنایت علیه بشریت که در اساسنامه دادگاه سیرالئون احصا گردیده، قابل قیاس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of International Criminal Law in Light of Criminalization of Forced Marriage by the Special Court for Sierra Leone

نویسنده [English]

  • Fatemeh Amiri
چکیده [English]

Forced marriage is a kind of sexual violence, which usually happens during armed conflicts. However, what distinguishes this crime from other sexual crimes, just as what was recognized in Appeals Chamber of the Special Court for Sierra Leone in the case Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu is imposing marital status on one or two sides against their wills. In fact these commitments which arose from a semi-marriage relation would involuntarily be imposed and may lead to corporal or mental afflictions on the victims of such marriage. The constitutive elements of forced marriage as a crime against humanity according to customary international law confirms that this crime is comparable with other examples of crimes against humanity, which have been defined in the Statute of the Special Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forced marriage
  • Special Court for Sierra Leone
  • sexual slavery
  • Sexual Violence
  • Crimes against Humanity