مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک

نویسنده

مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین اساتید حقوق بین‌الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت‌ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین‌الملل و نـهادهای بین‌المللی» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است کـه این اندیشمند بـزرگ حوزه حقوق بین‌الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه‌های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه‌های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین‌الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه‌ورزی در حیطه حقوق بین‌الملل تقدیم شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimacy and Fairness in International Law from the Viewpoint of Thomas Franck

نویسنده [English]

  • Azam Amini
چکیده [English]

The foundations of this writing are some explanations about the scientific personality of Thomas Franck as one of the most outstanding professors in contemporary international law in order to familiarize the readers, review and highligt his compiling specially "The Power Legitimacy Among Nations", "The Emerging Right to Democratic Governance", "Fairness in International Law and Institutions". The author believes that this great lawyer of international law passed a straight path, drawing a legal system that finally leads to fairness. In addition, the writer explains some of the differences between Franck's viewpoints and other outstanding universal thoughtfuls and the similarities to them, and finally tries to present some considerations on his opinions and also showing the necessity of paying more attention to the fundamental theoretical subjects in international law by Iranian lawyers. These all have been presented with the hope to develop thinking deeper in international law.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thomas Franck
  • International Law
  • fairness
  • Legitimacy
  • Justice
  • international institutions.