رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین‌المللی، ایجاد رژیم‌های موسوم به خودبسنده در حقوق بین‌الملل است. این‌گونه رژیم‌ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین‌المللی نسبتاً تثبیت شده‌اند. هرچند برداشت‌های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین‌المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین‌المللی مرتبط است. ایجاد این‌گونه رژیم‌ها در هر حوزه از حقوق بین‌الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مسأله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین‌الملل عام و رژیم‌های خودبسنده و تأثیرات متقابل میان آن‌ها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام‌گرا و خاص‌گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-contained Regimes and their Relations with General International Law

نویسنده [English]

  • Hojjat Salimi Torkamani
چکیده [English]

One of the results of fragmentation in international legal order is creation of so-called self-contained regimes. These regimes are based on the principle of “lex specialis” and are relatively well-established in international case law. Although there are different understandings of the concept of self - contained regimes in international case law and doctrine, nowadays in its common concept, it is related to international responsibility. These regimes can be materialized in any area of international law subject to some obstacles (jus cogens, Charter of UN and rights of the third states). In this regard, the most important issue is the way of interaction between general international law and self-contained regimes and their reciprocal effects on each other. Depending on taking one of two different approaches to this issue, i.e., particularistic and universalistic approach, different aspects will emerge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lex generalis
  • lex specialis
  • self-contained regimes
  • Fragmentation
  • International Responsibility
  • international legal order