قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی فرامرزی


عنوان مقاله [English]

Translation

متن انگلیسی این سند از پایگاه اینترنتی:
 برگرفته شده و توسط خانم فهیمه مرادی دانشجوی کارشناسی ­ارشد حقوق تجارت بین­الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به فارسی برگردانده شده است.