اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه زیامن جمهوری خلق چین

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عرف بین‌المللی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل است. معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌عنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بین‌الملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصه‌ای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی است.

عنوان مقاله [English]

International Investment Treaties and the Formation, Application and Transformation of Customary International Law Rules

نویسندگان [English]

  • Kay Kong Yan 1
  • Translator: Hojjat Salimi Torkamani 2
1
2
مشخصات مأخذ اصلی مقاله به شرح زیر است:
CAI Congyan, “International Investment Treaties and the Formation, Application and Transformation of Customary International Law Rules”,Chinese Journal of International Law, 2008 7(3):659-679; doi:10.1093/chinenesejil/jmn035 Available at: http://chinesejil.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jmn035
این تحقیق مورد حمایت وزارت آموزش  (Grant No. 06JC820013) و وزارت دادگستری جمهوری خلق چین(Grant No. 06SFB3028) است و نسخه قبلی آن در سمپوزیوم سالانه انجمن حقوقی اقتصاد بین‌الملل چین (CSIEL) در شهر ژانگ‌جیان (Zhangjian)  در 2 تا 5 نوامبر 2007 ارائه و در دسامبر 2007 تکمیل شد.
ترجمه حجت سلیمی ترکمانی